strefa 30Od 17 sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30. - Cieszę się, że po blisko dwóch latach funkcjonowania Strefy Tempo 30 mieszkańcy, a szczególnie kierowcy, przyzwyczaili się do nowych warunków poruszania się w Śródmieściu. Teraz pora na kolejny krok – rozbudowę Strefy – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Powstanie Strefy Tempo 30 realnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na katowickich drogach, co potwierdzają statystyki.

- W miejscach gdzie wprowadzono ograniczenie do 30km/h zmniejszyła się liczba wypadków. W stosunku do roku 2014, liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w roku 2016, czyli po roku od wprowadzenia Strefy Tempo 30, spadła o ponad połowę. W 2014 ogółem odnotowaliśmy 22 wypadki, w którym było 22 rannych, a jedna osoba wskutek wypadku zmarła. W roku 2016 te liczby spadły do 13 wypadków, 15 rannych i braku ofiar śmiertelnych - poinformował inspektor Paweł Barski, Komendant Miejski Policji w Katowicach.

W środę, 26 lipca, o ograniczeniu prędkości kierowcom przypominano podczas wspólnej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „W tempie 30, bardziej bezpieczni”. Policjanci dokonywali pomiarów prędkości samochodów poruszających się ul. Wita Stwosza. Kierujący stosujący się do ograniczenia prędkości otrzymywali elementy odblaskowe oraz nagrody w postaci słodkiego upominku – lizaka. Natomiast z kierującymi przekraczającymi dozwoloną prędkość 30 km/h przeprowadzano rozmowy profilaktyczne i zwracano uwagę na obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

DLACZEGO STREFA TEMPO 30 SIĘ ZMIENIA?
Podejmując decyzję o utworzeniu Strefy Tempo 30 prezydent Marcin Krupa zapowiadał, że po pewnym okresie funkcjonowania zostaną dokonane pewne zmiany. Specjaliści z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice, przy współpracy z policją, a także katowickimi społecznikami, opracowali szereg zmian. W ubiegłym roku pojawiły się m.in. piktogramy oznaczające strefę oraz tzw. progi wyspowe, kontrapasy, a w kilku miejscach zmieniono organizację ruchu.

- Cieszę się, że miasto staje się coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Dobrym rozwiązaniem są kontraruch i kontrapasy w strefie Tempo 30. Umożliwienie jazdy szerokim chodnikiem po północnej stronie ul. Młyńskiej usprawniło poruszanie się rowerem w centrum. Strefa jest dobrze oznaczona, a progi zmusiły kierowców do zdjęcia nogi z gazu i zachowania ostrożności. Wszystko to sprawia, że rowerzyści mogą się czuć bezpieczniej - podkreślił Marcin Franke, rowerzysta i społecznik z Katowic.

CO ZMIENI SIĘ W STREFIE TEMPO 30?
Po blisko dwóch latach działania Strefy Tempo 30 w Śródmieściu Katowic, widząc pozytywne efekty jej wprowadzenia, zaplanowano jej rozbudowę także w dzielnicach. – Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Dlatego Tempo 30 obowiązuje już w kilku dzielnicach południowych, a w planach mamy dalszą rozbudowę – poinformował prezydent Marcin Krupa.

Prezydent wyliczył, że ograniczenia wprowadzono już na fragmentach dzielnic w Kostuchnie, Ligocie, Podlesiu, Piotrowicach, Janowie, Zawodziu i Osiedlu Witosa. Natomiast plany dotyczą kolejnych rejonów Katowic tj.: Koszutki, Dąbrówki Małej, Brynowa, Ochojca, Ligoty oraz w rejonie Osiedla Paderewskiego, a także Osiedla Tysiąclecie. W kwestii ostatniej lokalizacji trwają jeszcze ustalenia, czy powinno to być ograniczenie do 30, czy też 40 km/h. Decyzja będzie uzależniona od możliwości dostosowania zmienionej organizacji ruchu do funkcjonowania komunikacji miejskiej, a także dostępnej infrastruktury, m.in. sygnalizacji świetlnej.

Wprowadzenie Strefy Tempo 30 w poszczególnych lokalizacjach uzależnione jest od harmonogramu sąsiednich prac, np. w rejonie Brynowa Strefa Tempo 30 zostanie wprowadzona w trakcie przebudowy infrastruktury drogowej w okolicy ulicy Ceglanej. W tym rejonie obecnie trwa budowa jednego z trzech miejskich basenów, a także w planach jest powstanie Śląskiego Centrum Innowacji – mając na uwadze te obiekty – w planach jest dostosowanie do ich funkcjonowania infrastruktury drogowej. W pierwszej kolejności Tempo 30 zostanie wprowadzone na Koszutce – obecnie kompletowana jest dokumentacja, tak aby ograniczenie do 30 km/h na ulicy Grażyńskiego mogło zostać wprowadzone jeszcze w okresie wakacji. Podobna sytuacja jest w Piotrowicach, Ligocie i Zawodziu. We wszystkich ośmiu lokalizacjach Strefa Tempo 30 zostanie wprowadzona do końca roku.

Lokalizacje:
1. Osiedle Tysiąclecia
2. Dąbrówka Mała – rejon ulic Siemianowickiej, Styczniowej i Siwka
3. Koszutka – rejon ulic Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka i Czerwińskiego
4. Osiedle Paderewskiego – rejon ulicy Sowińskiego
5. Piotrowice-Ochojec – rejon Osiedla Odrodzenie i ulicy Szenwalda
6. Ligota-Panewsniki – rejon ulic Japońskiej, Emerytalnej i Zagrody
7. Brynów – rejon ulic Ceglanej i Wita Stwosza

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.