edroga5859 września ruszają prace na węźle Mysłowice w śląskiej części autostrady A4. Kosztem 14,4 mln zł do końca trzeciego kwartału 2016 r., na węźle Mysłowice możliwe będzie poruszanie się we wszystkich kierunkach jazdy.

Obecnie węzeł Mysłowice umożliwia zjazd z autostrady A4 z kierunku Katowic na ul. Obrzeżną Zachodnią jedynie w kierunku północnym, jak również zjazd z autostrady A4 z kierunku Krakowa na ul. Obrzeżną Zachodnią tylko w kierunku północnych Mysłowic. Ponadto korzystając z węzła można wjechać na autostradę jadąc z Mysłowic północnych w kierunku Katowic i Krakowa.

Dzięki inwestycji, po północnej stronie autostrady zostanie wybudowane rondo, natomiast po południowej stronie autostrady powstanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Umożliwi to zjazd z autostrady z kierunku Krakowa i Katowic do dzielnic południowych Mysłowic, jak również wjazd na autostradę z tych dzielnic w kierunku Krakowa i Katowic.

Węzeł Mysłowice rozbudowaNa czas trwania prac wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Od 9 września do około połowy listopada br., w rejonie węzła Mysłowice, na jezdni w kierunku Krakowa, na odcinku około 2,4 km, zostanie wyłączony lewy (służący do szybszej jazdy) pas ruchu. W tym czasie ruch będzie odbywał się dwoma zawężonymi pasami ruchu (pasem prawym oraz awaryjnym) z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Ponadto w połowie września zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana w organizacji ruchu na autostradzie na jezdni w kierunku Katowic.

Z kolei późnym wieczorem 11 września rozpoczną się prace przygotowawcze związane ze zmianą organizacji ruchu na ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach oraz łącznicach węzła Mysłowice po północnej stronie autostrady.

Od 14 września organizacja ruchu na ww. jezdniach będzie następująca:
- na ul. Obrzeżnej Zachodniej zamknięte zostaną prawe pasy ruchu na obu jezdniach,
- na łącznicy relacji Kraków – Mysłowice na końcowym jej odcinku zamknięty zostanie prawy pas ruchu,
- na łącznicy relacji Mysłowice – Katowice na jej początkowym odcinku zamknięty zostanie lewy pas ruchu.

 

Źródło: SAM SA.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.