contentmap_plugin

edroga075Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do rozbudowy węzła Rudno znajdującego się w małopolskiej części autostrady A4 Katowice-Kraków. Prace budowlane rozpoczną się 26 sierpnia br.

Do końca pierwszego kwartału 2017 roku za pomocą węzła Rudno autostrada A4 zostanie połączona z drogą krajową nr 79 i 44 oraz drogą wojewódzką nr 780 poprzez istniejące drogi powiatowe. Prace budowlane przy rozbudowie węzła rozpoczną się 26 sierpnia br. Koszt inwestycji to 7,7 mln zł netto.

Obecnie węzeł Rudno umożliwia zjazd z A4 z kierunku Katowic na drogę powiatową relacji Krzeszowice-Alwernia oraz wjazd na autostradę w kierunku Krakowa z drogi Krzeszowice-Alwernia. Dzięki inwestycji, do węzła po północnej stronie autostrady, zostaną dobudowane łącznice oraz rondo umożliwiające zjazd z autostrady od strony Krakowa na drogę do Krzeszowic czy Alwerni oraz wjazd na A4 z drogi prowadzącej od Alwerni lub Krzeszowic.

– Dla gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice oraz powiatów krakowskiego i chrzanowskiego rozbudowa węzła Rudno to kluczowa z punktu widzenia rozwoju gospodarczego tych rejonów inwestycja drogowa. Dzięki niej przedsiębiorcy i mieszkańcy z tych terenów będą mogli łatwiej i wygodniej wjechać na A4 oraz zjechać z autostrady w kierunku gmin. Owocna współpracy z samorządowcami oraz wojewodą małopolskim sprawiła, że inwestycję tę realizujemy kilka lat wcześniej niż pierwotnie było to planowane – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Węzeł Rudno schemat rozbudowyNa czas trwania prac wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Od 26 sierpnia do końca października br., w rejonie węzła Rudno (382 + 359 km), na jezdni w kierunku Katowic, na odcinku około 1,3 km, zostanie wyłączony lewy pas ruchu. W tym czasie ruch będzie odbywał się dwoma zawężonymi pasami ruchu (pasem prawym oraz awaryjnym) z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Trwające obecnie prace przygotowawcze polegają na instalacji oznakowania niezbędnego do wprowadzenia powyższej zmiany organizacji ruchu. W tym czasie na jezdni w kierunku do Katowic spodziewać się można tymczasowych zawężeń do jednego pasa ruchu, jak i ograniczenia prędkości do 80 km/h.

Koncesjonariusz obiecuje, że prace związane z rozbudową węzła Rudno będą tak przeprowadzone, aby ich skutki były jak najmniej odczuwalne dla użytkowników autostrady.

Źródło: SAM SA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.