contentmap_plugin

edroga58516 czerwca nastąpiła zmiana organizacji ruchu na autostradzie A1, w rejonie PPO Gliwice, spowodowana koniecznością wykonania remontu nawierzchni jezdni.

Wiąże się to z koniecznością przeniesienia ruchu z jezdni głównych, na długości około 300 m, na teren placu poboru opłat. Kierowcy będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dwóch pasów ruchu, w każdym z kierunków. Usunięcie utrudnienia nastąpi do końca czerwca br.

Jednocześnie od 14 czerwca, na odcinku autostrady A1 Świerklany-Mszana, drogowcy poprawiją odwodnienie płyt pomostowych obiektów MA524 i MA526. Na czas trwania tych prac również została zmieniona organizacja ruchu. 16 czerwca przystąpiono do wyłączenia lewego pasa jezdni w kierunku Pyrzowic. Ruch odbywać się będzie prawymi pasami ruchu na obu jezdniach.

Przewidywany termin zakończenia robót to 11 lipca br.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.