dsc03190 crop 1200 677Z uwagi na liczne prośby mieszkańców, rad osiedli oraz służb miejskich, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na kolejnych ulicach ustawił słupki uniemożliwiające nielegalne i zagrażające bezpieczeństwu ruchu parkowanie pojazdów.

 

Dotyczy to przede wszystkim takich miejsc, na których kierowcy parkują swoje pojazdy tam gdzie obowiązują zarówno zakazy zatrzymywania się i postoju wynikające z ustawionych znaków drogowych, jak również związane z przepisami ogólnymi Prawa o ruchu drogowym np. w odległościach mniejszych niż 10 metrów od skrzyżowań, przejść dla pieszych czy w zatokach autobusowych.

Poprzez takie zachowania nie dość, że niszczone są remontowane ze środków rad osiedli chodniki, zieleń lub inne elementy miejskiej infrastruktury to przede wszystkim stwarza się ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. ograniczają widoczność, szczególnie dla dzieci udających się do szkół.

W związku z tym, że liczba takich zdarzeń jest ogromna, a służby odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów nie mogą natychmiastowo interweniować w każdym miejscu, by uniemożliwić pozostawianie samochodu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, Zarząd Dróg Miejskich zamontował słupki blokujące na kolejnych poznańskich ulicach.

W ostatnich tygodniach zamontowane zostały one między innymi na ulicach Zwierzynieckiej i Gajowej, gdzie niszczone były wyremontowane chodniki, na ul. Fredry (tuż przy parku) czy przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Garbary, gdzie kierowcy przejeżdżali przez przejście dla pieszych i chodnik.

Natomiast jeszcze w ubiegłym roku na ul. świętego Rocha odgrodzone zostały chodniki od jezdni, a teraz dodatkowo zabezpieczono zieleń przed rozjeżdżaniem.

Źróło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.