niepelnosprawni 4Parking znajdujący się za budynkiem sopockiego Urzędu Miasta obsługiwany będzie przez operatora wyłonionego w procedurze konkurencyjności, skierowanej do zakładów pracy chronionej oraz innych podmiotów, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

 

Zainteresowane podmioty do 24 grudnia ub.r. mogły składać wnioski. Wpłynął jeden - od Spółdzielni Socjalnej Kooperacja. Z tym podmiotem procedowane jest zawarcie umowy.

Parking zacznie funkcjonować z początkiem lutego br.

Zamontowany został już sprzęt do poboru opłat i wydawania biletów. Dzięki temu interesanci, którzy przyjadą do magistratu, będą mieli możliwość zaparkowania samochodu, bo opłaty za parkowanie wymuszą w naturalny sposób rotację aut. Funkcjonujący podczas wakacji testowy parking płatny, okazał się w tym zakresie bardzo skuteczny i nie było problemu z wolnymi miejscami parkingowymi dla interesantów.

Pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna, każde rozpoczęte 20 minut będzie to koszt - 1 zł.
W tej formule parking będzie działał całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Parking liczy 59 miejsc, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Celem Spółdzielni Socjalnej Kooperacja jest umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.