22W Bydgoszczy rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu na Starym Rynku i w jego obrębie. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Uwagi można zgłaszać do 20 maja br.

 

Płyta Starego Rynku z dnia na dzień pięknieje. Za miesiąc zakończy się rewitalizacja tego miejsca, pojawią się ozdobne elementy małej architektury. Lokalni przedsiębiorcy zaproszą swoich gości do letnich ogródków. W związku z odnowieniem płyty urzędnicy chcą poznać opinię mieszkańców – czy idąc za przykładem innych nowoczesnych miast chcą bez ograniczeń poruszać się pieszo po bydgoskiej starówce.

Stary Rynek stan projektowany 29 04 2019Zgodnie z proponowaną organizacją z ruchu wyłączony będzie Stary Rynek oraz ulice: Mostowa, fragment ul. Krętej, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Zaułek, fragment ul. Długiej, Batorego, Niedźwiedzia i Ku Młynom. Ograniczenia w ruchu (z wyłączeniem pojazdów dojeżdżających do posesji) obowiązywałyby także w strefie zamieszkania: na ul. Jezuickiej, fragmencie ul. Długiej, Ku Młynom, Przyrzeczu, Farnej, Malczewskiego i Grodzkiej.

W okolicach Starego Rynku będzie można poruszać się z ograniczoną do 30 km/h prędkością: fragmentem ul. Grodzkiej (od strony Rybiego Rynku), Podwale, Magdzińskiego, Pod Blankami, Trybunalską oraz na Wełnianym Rynku i na moście Staromiejskim. Pozostałe ulice stanowić będą strefę zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

Pomysł ograniczenia ruchu jest popierany przez menedżera Śródmieścia, Macieja Bakalarczyka. Jego zdaniem ograniczenie ruchu samochodowego wpłynie na atrakcyjność tego miejsca dla osób spacerujących oraz spędzających czas w letnich ogródkach. - Zmiany na Starym Rynku to kierunek nowoczesnego spojrzenia na to miejsce i miasto. Z taką opinią zgadza się większość lokalnych przedsiębiorców, którzy oferują swoje usługi na starówce i mają świadomość, że spacerujący mieszkańcy mogą wpłynąć na ożywienie tego miejsca – podkreślił.

Konsultacje społeczne potrwają od 29 kwietnia – 20 maja.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.