contentmap_plugin

edroga3451 grudnia w Łodzi sześciu operatorów rozpocznie pracę w pełni skomputeryzowanym i zautomatyzowanym Centrum Zarządzania Ruchem. Centrala będzie pracowała w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę. Aktualnie trwa jeszcze przyłączanie systemu do nowej sterowni, ostatnie prace remontowe oraz szkolenie pracowników.

Do programu docelowo przewidziano prawie 300 łódzkich skrzyżowań. Obecnie jest wpiętych do CSR około setki, a kolejne sto ma być podłączonych w najbliższych tygodniach.

System jest inteligentny i po wprowadzeniu korekty na jakimś odcinku lub skrzyżowaniu, dostosowuje pozostałe do tej zmiany. W przypadku wypadków lub innych zakłóceń w ruchu na tablicach informacyjnych na wjazdach do miasta czy głównych arteriach wyświetlone będą komunikaty w sprawie objazdów lub zmian. Zainstalowane na skrzyżowaniach kamery mogą również monitorować czas przejazdu określonego pojazdu i zweryfikować ustawienia świateł, np. dla polepszenia drożności zakorkowanych ulic.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.