P4130029Na podstawie zarządzenia prezydenta Legnicy od 6 lutego br. na terenie miasta zostaje wprowadzony całkowity zakaz tranzytowego wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton. Do miasta będą mogły wjeżdżać samochody o tym tonażu dowożące towary, pojazdy służb miejskich i należące do firm mających siedziby w Legnicy.

Alternatywnymi drogami dla tranzytu będą: droga krajowa nr 3, autostrada A4 i droga krajowa nr 36. Zakaz został wprowadzony w związku ze znacznym zwiększeniem liczby samochodów ciężarowych poruszających się legnickim ulicami. Zagraża to bezpieczeństwu i płynności ruchu w mieście, jest też przyczyną niszczenia nawierzchni jezdni. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Egzekwowaniem przestrzegania nowych przepisów zajmować się będzie policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Pierwsze znaki zakazu pojawiły się pod koniec października 2016 roku i obowiązywały na skrzyżowaniach ul. Wrocławskiej z Sikorskiego oraz Koskowickiej i Sikorskiego. Ich obecne lokalizacje to:
0 Plan orientacyjny pop1. Wrocławska / Sikorskiego
2. Piłsudskiego / Sikorskiego (Rondo Niepodległości)
3. Sikorskiego / Sudecka (rondo)
4. Sikorskiego / Koskowicka
5. Jaworzyńska / Nowodworska (za wjazdem do stacji paliw)
6. Jaworzyńska / Zachodnia
7. Złotoryjska / Zachodnia (Rondo Unii Europejskiej)
8. Chojnowska
9. Działkowa / Bobrowa
10. Poznańska
11. Pątnowska / Kunicka

Dodatkowo ustawiony będzie też znak na ul. Domejki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 3), gdzie obecnie prowadzi objazd związany z budową drogi S3.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.