contentmap_plugin

park 6092 960 720Do końca tego roku powinien być gotowy projekt organizacji ruchu i parkowania na Wildzie. Przetarg na wybór wykonawcy projektu zostanie ogłoszony lada dzień.

 

Wykonawca projektu powinien zostać wybrany na przełomie maja i czerwca br. Zgodnie z warunkami przetargu będzie miał czas do 31 grudnia tego roku na realizację zadania.

Ogłoszenie przetargu to kolejny krok do wprowadzenia na Wildzie strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy Wildy wielokrotnie zgłaszali problemy związane z parkowaniem. Badania napełnienia przeprowadzone przez ZDM w czerwcu 2017 roku również wykazały, że w tej części miasta coraz trudniej o znalezienie wolnego miejsca.

Na początku maja br. do skrzynek pocztowych mieszańców i firm zlokalizowanych w dzielnicy trafi ulotka informacyjna przygotowana przez ZDM, która zawierać będzie najważniejsze informacje dotyczące strefy płatnego parkowania.

Prace związane z wdrożeniem strefy na wildeckich ulicach rozpoczną się w 2019 roku i potrwają około dwóch lat. Na poszerzenie SPP o teren Wildy i Łazarza miasto zabezpieczyło kwotę 19,9 miliona złotych.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.