strefa 30Od 17 sierpnia 2015 roku w Katowicach funkcjonuje Strefa Tempo 30. Wprowadzenie strefy kosztowało miasto ok. 150 tys. złotych, które przeznaczono na oznakowanie strefy, tj. znaki pionowe i piktogramy, ale też na przeprogramowanie kilkunastu sygnalizacji świetlnych.

- Cieszę się, że po blisko roku funkcjonowania Strefy Tempo 30 mieszkańcy, a szczególnie kierowcy, przyzwyczaili się do nowych warunków poruszania się w Śródmieściu. W strefie nastąpiło wyraźne zwiększenie ruchu rowerzystów oraz deklarowane przez pieszych zwiększenie poczucia bezpieczeństwa - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Policja przekazała miastu Katowice podsumowanie dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa w Strefie Tempo 30. Porównano pierwsze dziewięć miesięcy funkcjonowania strefy (tj. od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) z analogicznym okresem przed wprowadzeniem strefy (tj. od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.). Dane pokazują, że ograniczenie prędkości w Śródmieściu do 30 km/h przyniosło widoczne skutki. Łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła z 12 do 9, a co najważniejsze nie było ofiar śmiertelnych (w okresie 2014 – 2015 zginęła jedna osoba).

Podejmując decyzję o utworzeniu Strefy Tempo 30 prezydent Marcin Krupa zapowiadał, że po pewnym okresie funkcjonowania zostaną dokonane pewne zmiany.

Zmiany zostaną dokonane w aż 25 lokalizacjach. – Strefa Tempo 30 zostanie jeszcze lepiej oznaczona. Kosztem 61 tys. zł. pojawią się m.in. piktogramy na jezdniach oraz tzw. progi wyspowe, które zmuszą kierowców pojazdów osobowych do ściągnięcia nogi z gazu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Działania podejmiemy w różnych miejscach strefy, kilka z nich będzie jednak szczególnie widocznych i już dziś chcemy o nich opowiedzieć, by kierowcy jeżdżący na pamięć zwracali uwagę na znaki – dodaje prezydent i zapowiada, że najpoważniejsze zmiany zostaną poprzedzone kampanią informacyjną.

Wśród głównych zmian prezydent wymienia m.in. zmianę pierwszeństwa przejazdu przy placu Miarki. Do tej pory pierwszeństwo posiadały pojazdy zjeżdżające w dół ulicą Wita Stwosza. Po zmianach pierwszeństwo będą miały pojazdy skręcające w dół z Placu Miarki.

– Szczególnie zależało nam, by w tym miejscu pierwszeństwo miał tramwaj. Chcemy tym samym pokazywać, że stawiamy na komunikację publiczną w mieście i nadajemy jej priorytetowy charakter. Rozwiązanie to pozwoli także uspokoić ruch w tym miejscu – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.

Sztandarowymi zmianami w Strefie Tempo 30 będzie testowe wprowadzenie kontraruchu i kontrapasa dla rowerzystów. – To efekt naszych rozmów ze środowiskiem rowerzystów. Jesteśmy miastem przyjaznym rowerom, dlatego już w sierpniu czekają nas duże zmiany – zapowiada prezydent Krupa. – Kontrapas powstanie przy ul. Słowackiego, na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Chopina. Rowery, na specjalnie wytyczonej trasie, będą mogły jechać w kierunku przeciwnym niż samochody. Natomiast kontraruch zostanie prawdopodobnie wprowadzony na całej długości ul. Żwirki i Wigury. Obecnie trwają finalne ustalenia w tej sprawie. Kontraruch oznacza, że rowery, mówiąc kolokwialnie, będą jechały pod prąd. Szczególnie apeluję do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność w tym obszarze. O zmianach będziemy wcześniej informować – zapowiada prezydent Krupa.

Wprowadzania kontraruchu i kontrapasów jest możliwe wyłącznie dla odcinków dróg posiadających ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wdrożenia Strefy Tempo 30 miało na celu m.in. zapewnienie możliwości tego typu realizacji w przyszłości.

Udogodnieniem dla rowerzystów będzie też wprowadzenie możliwości jazdy szerokim chodnikiem po północnej stronie ul. Młyńskiej, dzięki czemu rowerem będzie można dojechać z dworca PKP do m.in. placu Miarki bez poruszania się po ulicach. Zmiany w Strefie Tempo 30 wdraża Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.