pieszySygnał naprowadzający na sygnalizator i przyciski o rozszerzonej funkcjonalności to najważniejsze cechy sygnalizatorów akustycznych, instalowanych w wybranych miejscach w Poznaniu. W najbliższym czasie pojawią się one w trzech kolejnych punktach.

 

Poprawa działania sygnalizacji świetlnej z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących jest sukcesywnie wdrażana przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Sygnalizatory świetlne przy przejściach dla pieszych wyposażane są w dodatkowe urządzenia pozwalające na bezpieczniejsze i łatwiejsze pokonanie jezdni.

Na sygnalizację akustyczną, bo o niej mowa, składają się przede wszystkim głośniki emitujące dźwięk naprowadzający osobę niewidomą na sygnalizator. Ich głośność jest automatycznie dostosowywana do natężenia dźwięków otoczenia.

Drugim elementem są przyciski o dodatkowych funkcjach. W momencie dotknięcia przycisku pieszy jest o tym informowany pojedynczym dźwiękiem, a po zapaleniu się zielonego światła przycisk zaczyna wibrować. Z boku urządzenia umieszczone zostały trójwymiarowe piktogramy prezentujące topografię przejścia dla pieszych. Dzięki nim osoba z dysfunkcją wzroku dowie się ile pasów jezdni ma do pokonania, czy po środku znajduje się wyspa, a jeżeli tak, to czy jest na niej kolejny sygnalizator z przyciskiem. Piktogramy informują również, z której strony na przejście wjeżdżają samochody.

Lokalizacja sygnalizatorów, na których montowane są sygnalizatory akustyczne jest konsultowana z działającymi w Poznaniu związkami zrzeszającymi osoby niewidome i z niepełnosprawnościami. Z takiej sygnalizacji można korzystać między innymi na skrzyżowaniach ul. Murawa i Słowiańskiej, Garbary i Estkowskiego czy też Pułaskiego i al. Wielkopolskiej. Do końca lipca podobne urządzenia pojawią się na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Serbskiej.

Ogłoszono również postępowanie przetargowe na dwie kolejne lokalizacje, to jest skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Fredry oraz ul. Hetmańskiej i ul. Arciszewskiego. Po wyborze wykonawcy instalacja sygnalizatorów akustycznych w tych miejscach powinna zakończyć się do końca września. Ich montaż odbywa się bez zakłócenia ruchu drogowego i wiąże się jedynie z krótkotrwałymi utrudnieniami dla pieszych. Na realizację tego zadania ZDM przeznaczy w 2018 roku łącznie pół miliona złotych.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.