contentmap_plugin

rondoJuż w przyszłym roku mieszkańcy gminy Świątniki Górne pojadą zmodernizowaną drogą powiatową nr 2239K. Zaplanowano tu bowiem przebudowę istniejącego niemal 5-kilometrowego odcinka drogi, którą porusza się każdego dnia nawet 8 tys. pojazdów. Zanim to jednak nastąpi – z myślą o bezpieczeństwie prawie 10 tys. mieszkańców gminy Świątniki Górne – w miejscowości Wrząsowice powstanie nowe rondo.

 

Wartość obu projektów to koszt ponad 8 mln zł, z czego środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowią ponad 4 mln zł. Umowy gwarantujące dofinansowanie obu projektów na ręce burmistrza miasta i gminy Świątniki Górne Witolda Słomki przekazał wicemarszałek Wojciech Kozak.

- Inwestycje związane z przebudową infrastruktury drogowej są dla samorządu województwa niezwykle ważne. Po pierwsze usprawniają naszą podróż i zwiększają mobilność, po drugie – co bardzo istotne – poprawiają bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Przedsięwzięcia te nie byłyby jednak możliwe gdyby nie środki unijne pochodzące z RPO, dzięki którym Małopolska coraz lepiej się rozwija – mówił odpowiedzialny za obszar zdrowia wicemarszałek Wojciech Kozak.

Nowe rondo zwiększy przepustowość i bezpieczeństwo

W ramach rozpoczynającej się już w styczniu 2018 inwestycji zaplanowano 2 etapy prac. W pierwszym etapie przebudowy drogi powiatowej nr 2239K zaplanowano przebudowę skrzyżowania wraz z drogą podporządkowaną w miejscowości Wrząsowice, gdzie powstanie rondo o średnicy 26 m, co zdecydowanie poprawi płynność przejazdu. Jego parametry oraz wydzielone pasy ruchu pozwolą na swobodny przejazd autobusów, pojazdów ciężarowych czy dostawczych. Na całym odcinku zaplanowanych prac – czyli 0,18 km – zostaną również przebudowane istniejące zjazdy.

W rejonie inwestycji powstaną też nowe chodniki oraz przejścia dla pieszych. Koszt realizacji I etapu opiewa na kwotę ponad 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wyniesie niemal 1,3 mln zł. Przez nowe rondo kierowcy przejadą już za rok, w październiku 2018.

- Planowane przedsięwzięcia są konieczne i oczekiwane przez mieszkańców gminy. W pobliżu inwestycji jest bowiem dużo miejsc, z których wszyscy na co dzień korzystamy. Są tu sklepy, kwiaciarnie, apteka, restauracja oraz przystanek linii MPK. Teraz nie ma tu ani chodników, ani przejść dla pieszych, a ruch jest duży. Dzięki przebudowie skrzyżowania, instalacji oświetlenia, oznakowaniu przejść dla pieszych zdecydowanie zwiększymy bezpieczeństwo mieszkańców – mówił burmistrz miasta i gminy Świątniki Górne Witold Słomka.

Przebudowa 5 km drogi powiatowej nr 2239K

Wzmożony ruch komunikacyjny na drodze krajowej nr 7 przebiegającej przez gminę Mogilany i graniczącej z gminą Świątniki Górne sprawia, że wielu kierowców korzysta z drogi nr 2239 K, jako alternatywnego sposobu dojazdu do Krakowa. W ciągu doby przejeżdża tędy około 8 tys. samochodów. To właśnie tu – na ponad 4,8-kilometrowym odcinku drogi powiatowej od Wrząsowic przez Świątniki (ulicami Krakowską, Wrzosową, Witolda Pileckiego i Zieloną) – już od stycznia 2018 będą prowadzone prace modernizacyjne. Mają zakończyć się w grudniu 2018.

W ramach zaplanowanych prac są m.in.: poprawa stanu nawierzchni drogi, wykonanie oświetlenia oraz budowa szerokich chodników. Realizacja drugiego etapu projektu szacowana jest na kwotę ponad 5,7 mln zł, z czego niemal 2,8 mln zł stanowią środki unijne pochodzące z RPO WM na lata 2014-2020.

Warto przypomnieć, że obie inwestycje stanowią spójną całość związaną z przebudową drogi powiatowej w gminie Mogilany (od wiaduktu nad Zakopianką do granicy ze Świątnikami Górnymi) wraz z przebudową ulic Krzyżańskiego i Myślenickiej w Krakowie.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych pochodzących z RPO WM na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Świątniki Górne i Powiatu Krakowskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Komentarze  
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #1 Ryszard Roman Dobrowolski 2017-11-29 22:59
Zapewne nikogo nie dziwi, że kolejny raz zwracam uwagę na temat ronda jako budowli drogowej w formie jednopoziomowego skanalizowanego wyspą środkową skrzyżowania dróg publicznych, która pod względem zasad ruchu, niezależnie od zastosowanej organizacji ruchu, NIE JEST W CAŁOŚCI JEDNYM SKRZYŻOWANIEM (art. 2 pkt 10 p.r.d.). Wbrew pozorom problem rond i "ruchu okrężnego" to także problem braku wiedzy na temat kierunku i kierunku jazdy, jego zmiany, właściwego zachowania na skrzyżowaniach, brak wiedzy czym w rozumieniu zasad ruchu jest "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" i do czego służą kierunkowskazy, bo z całą pewnością nie do wskazywania strony lub kierunku w jakim zamierza się udać kierujący.
Niebagatelną sprawą z punktu widzenia projektanta organizacji ruchu jest nie tylko znajomość obowiązującego Kodeksu drogowego, ale tez właściwe jego rozumienie i stosowanie w swojej zawodowej praktyce. Inżynier ruchu musi mieć pełną świadomość jego istoty, by móc ocenić proponowane rozwiązania nie tylko z punktu widzenia prawa budowlanego, ale także z punktu widzenia Prawa o ruchu drogowym.
Dlaczego o tym piszę? Do komentowanego artykułu dołączono zdjęcie wyspy środkowej obiektu typu rondo oznaczonej znakiem C-12 "ruch okrężny", czego nie dopuszcza polskie prawo, gdyż znak C-12 jest od 1999 roku znakiem nakazu organizacji ruchu "ruch okrężny", który MUSI BYĆ stawiany na jezdniach wlotowych na obiekt zorganizowany zgodnie z jego dyspozycją.

Nie jest to nawet holenderski znak D1 "rotonde", który bezprawnie używa piktogramu znaku D,3 wg Konwencji wiedeńskiej, nie będąc jego odpowiednikiem. Dlaczego zatem tak nieodpowiedzialnie dobrano zdjęcie do artykułu w branżowym biuletynie?

I na koniec polecam dwa opracowania. Pierwsze dotyczy zasad "ruchu okrężnego" z poprawnym oznakowaniem pionowym i poziomym obiektu typu rondo http://mrerdek1.blogspot.com/2017/11/107-tygodnik-motor-o-rondach-dwupasowych.html , a drugie wadliwego oznakowania takiego obiektu http://mrerdek1.blogspot.com/2017/11/105-wadliwe-znakowanie-rond-to.html
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.