Pierwszy system naprowadzania na parkingi powstał w latach 70. ubiegłego wieku w niemieckim mieście Aachen. Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 200 takich systemów. Działają one przede wszystkim w Japonii, ale też są powszechnie wykorzystywane w europejskich aglomeracjach. Niekwestionowaną pozycję lidera w tych wdrożeniach zajmują niemieckie miasta - z systemów parkingowych korzysta blisko sto miast. Również polskie aglomeracje mogą poszczycić się takimi wdrożeniami.

 

W Polsce od kilku lat trwają intensywne prace we wdrożeniach inteligentnych systemów transportowych. Dzieje się tak dzięki dofinansowaniu takich projektów z unijnych funduszy. Dynamice tego procesu służy postęp technologiczny. Miasta widzą w tych systemach receptę na udrożnienie ulic i upłynnienie ruchu samochodowego. Elementami inteligentnych systemów transportowych są systemy informacji parkingowej.

Systemy informacji parkingowej można wykorzystywać do zarządzania miejscami postojowymi we wszystkich zorganizowanych rodzajach stref i obiektach parkingowych (zaczynając od typu P&R), zarówno publicznych jak i prywatnych. System może bowiem powiązać parkingi miejskie z komercyjnymi przekazując informacje o wolnych miejscach postojowych.

Wiele ośrodków naukowych wykonało badania wpływu takich systemów na systemy transportowe.  Badania takie prowadzono między innymi w Niemczech, Japonii, Holandii. Dowiodły one, że kierowcy przyjmują i wykorzystują przekazywane im informacje o wolnych miejscach postojowych. Kierowcy dotąd parkujący na ulicach chętnie zmieniają ten zwyczaj. Liczba kierowców wykorzystujących informacje o parkingach, w zależności od dnia tygodnia oraz pory dnia, sięga od 10 do 18 procent. Oczywiście, z systemu informacji również chętnie korzystają kierowcy okazjonalnie wjeżdżający do śródmiejskich stref.

– System informacji parkingowej daje konkretne korzyści. Przede wszystkim zwiększa się zajętość parkingów o 15 procent, a czas poszukiwania wolnego miejsca do parkowania skraca się nawet o 50 procent. Droga do miejsca parkowania skraca się natomiast nawet o 30 procent. Mamy też do czynienia z redukcją pracy przewozowej – podkreśla dr inż. Jacek Oskarbski z Politechniki Gdańskiej. Również odnotowuje się spadek liczby aut parkujących na ulicach. Właśnie dzięki temu, że więcej kierowców korzysta z parkingów mniejsze jest zapotrzebowanie na parkowanie przykrawężnikowe. Daje to z kolei większą przestrzeń pieszym i rowerzystom. Ponadto, usprawnia i upłynnia się też ruch pojazdów uprzywilejowanych.

Systemy informacji o wolnych miejscach parkingowych przyczyniają się do generalnych zmian we wzorcach podróży. Podróżujący autami chętniej korzystają z parkingów P&R przesiadając się na środki komunikacji zbiorowej, co przyczynia się do uwolnienia centrów miast od zatłaczającego je ruchu indywidualnego. A za tym idąca redukcja manewrów w ciągach ulic przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aspekt ograniczenia ruchu indywidualnego ma też znaczenie dla ochrony środowiska i jakości życia ludzi.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.