Spis treści

 

Dlaczego tak ważne są innowacje w infrastrukturze? Pojazdy i drogi są ze sobą technologicznie powiązane. Jeśli samochody są konstruowane tak, aby rozwijały coraz większe prędkości, to drogi muszą być tak projektowane i budowane, aby jazda po nich mogła być bezpieczna. Oczywiste jest, że ograniczenia prędkości zawsze będą uzależnione od jakości infrastruktury drogowej oraz obecności niechronionych użytkowników dróg. Między innymi dlatego sektory prywatny i publiczny, reprezentujące przedsiębiorstwa motoryzacyjne oraz zarządców dróg, muszą ściśle ze sobą współpracować, aby osiągnąć założone cele.

Szwedzi opracowali swoją strategię bezpieczeństwa drogowego, która opiera się m.in. na projektowaniu dróg o przekroju 2+1,  budowaniu bezpiecznych poboczy i rond, instalowaniu fotoradarów i przestrzeganiu ograniczeń prędkości oraz współpracy z politykami, zarządcami dróg, policją, firmami motoryzacyjnymi, inwestorami, sektorem ochrony zdrowia, ubezpieczeń i przemysłem.

- „Wizja zero” jest jeszcze wciąż młodą inicjatywą – podsumował Gunnar Malm. – Ale młodzież to przyszłość i jestem pewny, że wizja będzie inspirować nowe pokolenia.


Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.