LimanowskiegoDziewięć znaków zmiennej treści (VMS) wskaże kierowcom jadącym przez Łódź najkrótszą drogę do celu. Tablice wyświetlają schemat układu drogowego i czas przejazdu danego odcinka, który jest wyliczany przy pomocy kamer rejestrujących ruch pojazdów. Dzięki temu kierowcy już na drogach dojazdowych będą mogli wybrać najwygodniejszy wariant podróży.

Schemat na tablicach obrazuje układ drogowy, na którym zaznaczone są: DK nr 1 (al. Jana Pawła II i al. Włókniarzy), DK nr 14 (al. Rydza-Śmigłego i ul. Kopcińskiego) oraz DK nr 72 (ul. Inflancka, ul. Łagiewnicka, ul. Sikorskiego).

Odcinki oznaczane są trzema kolorami. Zielony wskazuje na małe natężenie na drodze, żółty informuje o większej liczbie pojazdów, a czerwony – o dużym natężeniu ruchu. Dodatkowo wyświetlane są cyfry podające średni czas przejazdu do oznaczonego punktu.

Nowe tablice VMS oraz obszarowy system sterowania ruchem pozwolą na lepsze zarządzanie ruchem na drogach oraz bardziej płynny przejazd przez miasto.
 
KonstantynowskaLokalizacje tablic:
- Bandurskiego przed wiaduktem na Maratońskiej/al. Unii,
- Konstantynowska przed al. Włókniarzy,
- Limanowskiego przed al. Włókniarzy,
- Zgierska przed rondem Biłyka,
- Wojska Polskiego przed ul. Strykowską,
- Piłsudskiego przy „skrzyżowaniu marszałków”,
- Przybyszewskiego przed al. Rydza-Śmigłego,
- Rzgowska przed ul. Broniewskiego,
- Pabianicka przed wiaduktem kolejowym.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.