contentmap_plugin

strefa 30Prace przy nowym przejściu dla pieszych przez ul. Św. Marcin, na wysokości ulic Garncarskiej i Kantaka, są na ukończeniu. Drogowcy wymalowali już oznakowanie poziome i zaczęli układać chodnik.

Z końcem sierpnia zmieniła się organizacja ruchu na ul. Ratajczaka, dzięki czemu drogowcy mogli przystąpić do kolejnego etapu prac w tym rejonie.

- Przez pierwsze dwa dni tygodnia uzupełniano oznakowanie poziome na ul. Ratajczaka i rozpoczęto montaż separatorów ruchu U-25. Takie urządzenia bezpieczeństwa ruchu pojawią się również na ul. Św. Marcin - wyjaśnił Tadeusz Nawalaniec, zastępca dyrektora ds. inżynierii ruchu ZDM.

W kolejnych dniach drogowcy przystąpią do montażu pylonów i wysp na ulicach Św. Marcin i Ratajczaka. Rozpoczną się również prace związane z dostosowaniem programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Św. Marcin do zmian w organizacji ruchu, jakie wprowadzono w ramach wdrażania strefy Tempo 30.

***

Strefa Tempo 30 w Poznaniu powstaje na ulicach Święty Marcin - od al. Niepodległości do Al. Marcinkowskiego i Ratajczaka - na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy 27 Grudnia. Na samej ul. 27 Grudnia i pl. Wolności prace już się zakończyły. Pojawiły się czerwone pasy dla rowerzystów i nowe oznakowanie. Wyłączone zostały sygnalizacje świetlne, a skrzyżowania zostały zamienione na równorzędne. Maksymalna prędkość, z jaką mogą się w granicach strefy poruszać samochody, to 30 km/h.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.