parkingZarząd Dróg Miejskich w Warszawie jesienią będzie testować System Informacji Parkingowej. Właśnie ogłoszono przetarg na testowe uruchomienie i obsługę takiego systemu na terenie warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Ma on kontrolować poziom zapełnienia miejsc postojowych i w prosty sposób przekazywać taką informację kierowcom. Dzięki temu można będzie wskazać kierowcom rejony, w których można zaparkować i takie, w których poszukiwanie wolnego miejsca jest skazane na porażkę.

Testowane będą dwa różne systemy, aby porównać ich skuteczność i niezawodność. Pierwszy model wykorzystuje bezprzewodowe czujniki montowane bezpośrednio w nawierzchni miejsc parkingowych – sprawdzany będzie na parkingu na pl. Konstytucji. Inaczej będzie to wyglądało na parkingu przed Dworcem Centralnym (od strony E. Plater) – tam zajętość miejsc będą monitorowały kamery wideo.

Czujniki powinny charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz zanieczyszczenie miejsc parkingowych. Wysoka odporność musi też charakteryzować kamery i rejestratory wideo. Oba systemy mają umożliwiać tworzenie raportów dotyczących wykorzystania miejsc postojowych (średni czas parkowania, min/max. czas parkowania czy rotacja).

Według planów testy mają trwać 6 miesięcy. W ciągu 2 miesięcy wykonawca będzie zobowiązany do uruchomienia aplikacji mobilnej naprowadzającej na wolne miejsca postojowe oraz przygotowania i udostępnienia informacji parkingowej w formie mapy interaktywnej (3 miesiące od daty zawarcia umowy).

W zależności od wyników testów i możliwości budżetowych, planowane jest rozszerzenie działania systemu na kolejne parkingi w SPPN. Dostępność wolnych miejsc będzie można sprawdzić w aplikacji i na interaktywnej mapie, w miarę rozwoju systemu mogą się również pojawić tablice informujące kierowców o tym, czy w danym rejonie znajdą wolne miejsca parkingowe.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.