20191121 103436Przy ulicy Rydygiera powstało aktywne przejście dla pieszych. Wyposażone w aktywne znaki i elementy świetlne ma ostrzegać kierowców o znajdujących się w tym miejscu pasach. Dodatkową ochronę pieszego stanowi system antypoślizgowy i azyl, który powstał w ramach poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

 

Przejście przy ul. Rydygiera to kolejne miejsce w Toruniu, gdzie podjęte zostały działania, które chronią tych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów.

Na przejściu zostały zamontowane aktywne elementy świetlne (punktowe elementy świetlne oraz aktywne znaki D-6), które działają w momencie pojawienia się pieszego przy przejściu. Całość została podłączona do zasilania z pobliskiego słupa oświetleniowego. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, aktywne przejście dla pieszych działa całą dobę, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Oprócz montażu aktywnych znaków, zmieniła się także organizację ruchu drogowego w tym miejscu. Dla pieszych wybudowano azyl-wysepkę na środku jezdni, która ułatwia pieszym bezpieczne przekraczanie jezdni. Dzięki takiemu rozwiązaniu przejście można przekraczać etapami, co jest szczególnie ważne w przypadku osób starszych czy niepełnosprawnych. Wyspa ułatwi obserwowanie drogi. Dodatkowo po obu stronach przed przejściem, na odcinku około 20 metrów, zamontowano specjalny system antypoślizgowy. W tym celu została nałożona specjalna nawierzchnia antypoślizgowa, która skraca drogę hamowania pojazdów przed przejściem dla pieszych.

20191121 10325120191121 103405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość całego zadania to ok. 141,5 tys. zł. Wykonawcą była firma EUROASFALT Sp. z o.o.

Inwestycja została wykonana w ramach realizowanego od 2017 roku programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.