edroga617Kocie oczka, aktywne znaki, doświetlanie przejść dla pieszych, piktogramy w pobliżu szkół - to tylko niektóre działania, jakie podejmuje miasto w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Program Poprawy Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów jest realizowany przez nasze miasto od początku 2017 roku.

 

Dlaczego piesi i rowerzyści? Na te grupy trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ nie mogą one liczyć na działanie pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Nie chroni ich karoseria. Są narażeni na bezpośrednie zetknięcie z pojazdem.

Założenia programu i kierunki działania wskazała liczba zdarzeń drogowych z ich udziałem. Przed stworzeniem programu analizowano wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, na których w latach 2013-2015 wystąpiły zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów.

Realizacja programu podzielona została na trzy etapy.
W pierwszym z nich, którego realizacja potrwa do końca tego roku, postawiono na poprawę bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach oraz w ciągu drogi krajowej nr 91.

W związku z tym podjęto szereg działań, które obejmują modernizację lub doposażenie przejść, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki programowi na Szosie Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i św. Antoniego wybudowano sygnalizację świetlną. Podobnie stało się na ul. Warszawskiej przy IV LO.

Przy placówkach edukacyjnych i w ciągu drogi krajowej nr 91 pojawiły się piktogramy, ostrzegające kierowców o znajdujących się w pobliżu dzieciach. Do końca roku zamontowanych zostanie około 300 sztuk punktowych elementów świetlnych tzw. „kocich oczek”. Obecnie w Toruniu jest ich ponad 200.

Widoczność przejść dla pieszych jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome. W przypadku przejść dla pieszych pomalowaliśmy 3 077 m2 pasów, dla rowerzystów 3 000 m2 przejazdów.

W tym roku zamontowano dwie wyspy azylu dla pieszych (Legionów przy skrzyżowaniu z ul. św. Faustyny, Wschodnia przy ul. Żwirowej) oraz bariery wygrodzeniowe m.in. przy szkole na ul. Dziewulskiego, na Hallera i Kniaziewicza, na Sklodowskiej-Curie przy Dworcu Wschodnim.

Ponadto w trakcie realizacji jest montaż aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Znaki takie posiadają lampy ostrzegawcze, które włączają się w momencie pojawienia się pieszego przy przejściu. Na terenie Torunia zostanie zamontowanych 250 takich znaków.

W drugim etapie działania będą realizowane na drogach krajowych nr 15 i 80, drogach wojewódzkich oraz drogach powiatowych i gminnych, na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu. Ten etap będzie realizowany w przyszłym roku.

Realizacja trzeciego etapu przypada na latach 2018-2019 i obejmuje pozostałe drogi powiatowe i gminne.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.