traffic signStrefa zamieszkania na toruńskiej starówce funkcjonuje od roku. Dzięki jej wprowadzeniu udało się uporządkować m.in. parkowanie na terenie Zespołu Staromiejskiego i poprawić bezpieczeństwo pieszych.

 

- W ubiegłym roku również szeroko informowaliśmy użytkowników, przede wszystkim kierowców, jak strefa będzie funkcjonowała i jakie będą zasady parkowania. W naszej ocenie wprowadzenie strefy zamieszkania w miejscu, które jest swoistym „salonem miasta”, uporządkowała problem parkowania i ograniczyła wjazd samochodów. Zmiana ta na początku nie przez wszystkich użytkowników była przyjęta ze zrozumieniem, ale to się zmienia. Strefa zamieszkania pozwoliła na ograniczenie ruchu przy wielu toruńskich zabytkach. Wprowadzając strefę nadaliśmy priorytet bezpieczeństwu – pieszy jest uprzywilejowany, a kierowcy są zdyscyplinowani i mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach – wyjaśnił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Pomimo tych pozytywnych aspektów miasto nadal obserwuje, iż część kierowców pozostawiających pojazdy na toruńskie starówce nie stosuje się do zasad obowiązujących w strefie zamieszkania. - Nie chcemy, by Toruń był zaśmiecony samochodami. Wciąż są jednak tacy, którzy nie pamiętają bądź nie chcą stosować się do zasad, które obowiązują w strefie zamieszkania. Apelujemy, aby stosować się jasno wyznaczonych miejsc do parkowania, których obecnie jest 650. Widzimy, że ruch został usystematyzowany pod kątem dostaw – większość przedsiębiorców zna już panujące zasady i godziny, w których dostawy mogą się odbywać. Kurierzy również znają i respektują miejsca i godziny wyznaczone do parkowania. Wciąż jednak zdarzają się osoby, które nie stosują się do zasad, o których przypominamy przy każdym wjeździe do strefy zamieszkania. Znaki te są znane nam również z osiedli mieszkaniowych – na starówce stosujmy się więc do tych samych zasad, które respektujemy na swoich osiedlach – zaznaczył komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.

Z uwagi na sezon turystyczny i dużą liczbę kierowców odwiedzających starówkę, miasto stawia na edukację i informację. - Rozpoczynamy kolejną kampanię informacyjną dla mieszkańców, ale i turystów, którzy korzystają ze strefy zamieszkania na starówce. Chcemy przede wszystkim edukować – za pomocą ulotek oraz filmu wyjaśniającego zasady korzystania ze strefy. W materiałach przypominamy o zasadach, ale również parkingach w obrębie starówki, z których można korzystać, a których cena jest niższa niż parkowanie w strefie A, która obowiązuje na starówce – poinformował dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Rafał Wiewiórski.

Ulotki będą rozdawane wśród kierowców przez kontrolerów, będą one dostępne we wszystkich punktach informacyjnych Urzędu Miasta.

Dodatkowe informacje:
• Granice strefy są wyznaczone ulicami: Bulwar Filadelfijski, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Szumana i Warszawską.
• W strefie zamieszkania:
- można parkować tylko w miejscach wyznaczonych,
- pieszy ma zawsze i w każdym miejscu pierwszeństwo przed pojazdami kołowymi,
- nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych,
- obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
• Obecnie na terenie strefy zamieszkania jest 650 miejsc ogólnodostępnych do parkowania, z czego 79 przeznaczonych jest dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: MZD w Toruniu

Załączniki:
Pobierz (MZD ulotka pogl.pdf)MZD ulotka pogl.pdf[ ]385 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.