Resized 20171006 100941Na kolejnym toruńskim skrzyżowaniu zamontowano sygnalizatory ostrzegawcze z tzw. „ludzikiem”. Tym razem stanęły one na skrzyżowaniu ulic Bulwar Filadelfijski, Warszawska i plac 18 Stycznia. Są one uzupełnieniem działających już w tamtym miejscu świateł, a zostały zamontowane dla poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Resized 20171006 100612Sygnalizatory ostrzegawcze mają dodatkowo chronić pieszego. W momencie, kiedy na skrzyżowaniu załącza się zielony sygnał dla przechodzących przez jezdnię, kierowca wykonujący manewr skrętu na sygnalizatorze ostrzegawczym widzi pulsującego „ludzika”, który ma za zadanie przypomnieć mu o przechodzących pieszych i o tym, że mają oni pierwszeństwo. Sygnalizacja taka montowana jest najczęściej w miejscach o wzmożonym ruchu pieszym i na szczególnie niebezpiecznych skrzyżowaniach.

W Toruniu podobne rozwiązanie znajduje się m.in. na skrzyżowaniu Bema-Szosa Chełmińska-Podgórna, Szosa Lubicka- Przy Skarpie i na placu NOT-u. Zamontowanie sygnalizatorów ostrzegawczych na skrzyżowaniu ulic Bulwar Filadelfijski, Warszawska i plac 18 Stycznia kosztowało około 5 tys. zł.  

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.