IMG 7525Poprawa bezpieczeństwa to główny cel prac drogowych, realizowanych obecnie na placu Pokoju Toruńskiego. Chodzi o ograniczenie prędkości samochodów i zmniejszenie liczby niebezpiecznych miejsc, grożących kolizją. Roboty zakończą się w grudniu tego roku. Dla zminimalizowania utrudnień w ruchu są prowadzone etapami.

 

Od kilku dni trwają intensywne roboty drogowe na placu Pokoju Toruńskiego. Mają one związek z poprawą bezpieczeństwa w tym miejscu. Chodzi o ograniczenie prędkości pojazdów oraz o zmniejszenie potencjalnej liczby punktów kolizji pojazd-pieszy i pojazd-rowerzysta przy zjeździe z ronda. Obecnie prace są realizowane od strony ulicy Waryńskiego i parku Glazja. W tym miejscu powstaje prawoskręt w ul. Waryńskiego, który zapewni bezkolizyjny zjazd z ronda. Ponadto zostało wprowadzone zwężenie przy wyjeździe w ulicę Przy Kaszowniku do jednego pasa ruchu. To nie koniec zmian na rondzie. Na samym rondzie zostaną jeszcze wprowadzone miejscowe przewężenia oraz separatory, które ukierunkują ruch pojazdów.

Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg, podobne zmiany, jak na placu Pokoju Toruńskiego, planowane są na też na placu Hoffmanna. Ruch na tym rondzie ma zostać zmodyfikowany na wzór ronda turbinowego z separatorami, co ma zwiększyć bezpieczeństwo.

***

Powyższe działania są wykonywane w ramach realizowanego przez miasto Toruń od 2017 roku Programu Poprawy Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. W ramach programu montowane są również kocie oczka, aktywne znaki na przejściach dla pieszych. Instalowane są sygnalizacje, w miejscach, gdzie natężenie ruchu pieszego w ostatnim czasie znacząco wzrosło. Widoczność przejść dla pieszych jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome. Montowane są wyspy azylu dla pieszych, piktogramy oraz bariery wygrodzeniowe.

Wśród podejmowanych w ramach programu działań doświetlane są przejścia dla pieszych. Tylko w ubiegłym roku doświetlone zostały te najbardziej niebezpieczne przejścia, wytypowane przez Policję i Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.