contentmap_plugin

20170313 130811Na budowie ulicy Polnej w Toruniu można dostrzec pierścień, który powstał na wysokości ulicy Morycińskiego, w miejscu gdzie docelowo powstanie rondo.

Jego budowa na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ul. Morycińskiego ma spowalniać ruch i zapewnić bezpieczną jazdę. Równolegle trwają prace brukarskie związane z układaniem chodnika w tym rejonie. Na tzw. nowej Polnej drogowcy wykonują konstrukcję jezdni, obecnie układają podbudowę pomocniczą. Budowane są dwie zatoki autobusowe na tzw. nowej Polnej. Powstają one za przejazdem kolejowym, w kierunku Fortu VII.

Na odcinku od torów do Szosy Chełmińskiej trwają roboty ziemne. Z kolei na odcinku od ul. Morycińskiego w kierunku Szosy Okrężnej trwają roboty kanalizacyjne.  
 
Roboty potrwają do końca września 2017 roku.         

20170313 13081520170317 131709
 Źródło: MZD w Toruniu

Komentarze  
Ryszard R. Dobrowolski
+1 #1 Ryszard R. Dobrowolski 2017-03-23 20:45
Od dwóch dekad trwają niekończące się dyskusje o zasadach ruchu na RONDACH i nikomu nie przychodzi do głowy, że lansowanie i wymagane przez WORD uniwersalne zasady ruchu dla takich obiektów BUDOWNICTWA DROGOWEGO to przejaw zupełnego braku wiedzy i kpina z obowiązującego w Polsce i Polskę prawa. O tym jak należy pokonać taki OBIEKT decydować będzie dopiero jego organizacja ruchu, czyli jego OZNAKOWANIE. Teraz wiadomo tylko tyle, że w sprawie jego organizacji nic nie wiadomo, przynajmniej czytelnikowi. Jeżeli będzie to jednopasowy lub senidwupasowy obiekt z jednopasowymi wlotami zorganizowany wg znanych i stosowanych na kontynencie europejskim od ponad wieku zasad "ruchu okrężnego", to będzie nie tylko właściwie oznakowany znakami C-12, ale będzie w 100% obiektem BEZPIECZNYM. Jeśli wg tych zasad zostanie zorganizowany obiekt o dwu pasach ruchu to pomimo właściwego oznakowania znajdą się uczniowie diabła którym wmówiono wg wymagań WORD na kursach w OSK, że to w całości pod względem zasad ruchu jedno klasyczne skrzyżowanie na którym na wprost do przeciwległego wylotu można jechać dowolnym pasem ruchu, nawet jak on wcale nie biegnie na wprost do wylotu, a jedynie okrężnie. Ciekawe kiedy w MI zrozumieją, że nasi spece od ruchu drogowego, także w WORD, oraz nasi drogowcy, znak C-12 rozumieją i interpretują nie wg obowiązującego prawa i obowiązującej nas Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym, lecz wg nieuprawnionych wymysłów ekspertów z czasów PRL zapisanych w Kodeksie drogowym z 1983 roku.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.