20190131 113801Od 1 lutego Miejski Zarząd Dróg wprowadza zegary do zezwoleń upoważniających kierowców do wjazdu i postoju w strefie zamieszkania. Zegary mają ułatwić kontrolę czasu postoju, zwiększyć rotację pojazdu i wyeliminować nieprawidłowości.

 

Miejski Zarząd Dróg wydaje zezwolenia na wjazd i krótkotrwały postój poza miejscami wyznaczonymi w strefie zamieszkania. Dokument ten nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym ani z opłat za parkowanie. Na ogół zezwolenia upoważniają do postoju 30 minutowego. Najczęściej korzystają z nich dostawcy, restauratorzy, kurierzy i handlowcy, którzy prowadza działalność na starówce.

- Niestety, wielu kierowców przekracza ten czas. Stąd pomysł na zegary, które będą jasną i czytelną informacją, co do godziny wjazdu na starówkę. Zegar z oznaczeniem rozpoczęcia czasu postoju oraz zezwolenie wraz z biletem opłaty parkingowej będzie musiało być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w taki sposób, aby można było odczytać wszystkie dane na nich zawarte - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD.

Luty 2019 roku będzie traktowany jako okres wdrożeniowy. Od marca br. brak informacji o godzinie rozpoczęcia postoju będzie traktowany jako brak zezwolenia.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.