IMG 20180622 132338Około 100 piktogramów pojawi się na toruńskich ulicach w ramach realizowanego przez miasto programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Piktogramy ostrzegają kierowców o przejściach dla pieszych lub o dzieciach, które mogą znaleźć się w pobliżu.

 

zddPiesi i rowerzyści to grupa uczestników ruchu, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ nie mogą oni liczyć na działanie pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Nie chroni ich karoseria. Są narażeni na bezpośrednie, czasami przykre w konsekwencjach, zetknięcie z pojazdem.

W związku z tym Toruń od 2017 roku podjął szereg działań, które obejmują modernizację lub doposażenie przejść, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. W ramach programu zamontowano kocie oczka, aktywne znaki na przejściach dla pieszych. Zamontowano sygnalizacje w miejscach, gdzie natężenie ruchu pieszego w ostatnim czasie znacząco wzrosło. Widoczność przejść dla pieszych, jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome. Drogowcy montują wyspy azylu dla pieszych oraz bariery wygrodzeniowe. W tym roku jednym z działań są piktogramy ostrzegawcze. Pojawią się one w pobliżu placówek edukacyjnych i medycznych oraz w ciągu DK nr 91.

W sumie na terenie Torunia pojawia się 93 takie znaki. Ponad 60 z nich będzie informowało kierowców o miejscach na drodze szczególnie uczęszczanych przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, kolejne 30 znaków będzie informowało o przejściach dla pieszych. Te ostatnie umieszczane będą głównie przed przejściami, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.