LelewelaBędzie wolniej i bezpieczniej za sprawą wyniesionych przejść dla pieszych, które zostały zamontowane w kilku miejscach w Toruniu. Przejścia powstały w ramach realizowanego przez miasto Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

 

Ochrona pieszych to jedno z założeń realizowanego przez miasto Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ostatnich dniach przy ul. Lelewela, Niesiołowskiego i Andersa toruńscy drogowcy zakończyli montaż wyniesionych przejść dla pieszych. Jest to jeden ze sposobów na uspokojenie ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych. Wyniesione przejścia zmuszają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Zredukowanie prędkości jest konieczne, aby bezpiecznie przejechać przez takie przejście. Dzięki temu pieszy zyskuje dodatkowy czas na przekroczenie jezdni, co zwiększa jego ochronę. Na ulicy Lelewela przejście powstało w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 24. Z kolei na ul. Niesiołowskiego w pobliżu kościoła i punktów handlowych. Na ulicy Andersa zostało zamontowane na jednokierunkowym łączniku w kierunku ul. Okólnej. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych to odpowiedź na wnioski mieszkańców, którzy prosili o poprawę bezpieczeństwa w wymienionych lokalizacjach. Koszt montażu to 65 tys. zł. Wykonawcą prac była firma ERPLAST Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.