contentmap_plugin

image010Tramwaje Warszawskie przyspieszają – jeżdżą z prędkością 70 km/h w al. Zielenieckiej, a już wkrótce pojadą szybciej także na Moście Marii Skłodowskiej-Curie.

Tramwaje jeżdżące w al. Zielenieckiej, od Teatru Powszechnego do Ronda Waszyngtona, osiągają prędkość 70 km/h. Tramwaje Warszawskie podwyższyły maksymalną prędkość z dotychczasowych 50 km/h. W najbliższym czasie także na Moście Marii Skłodowskiej-Curie prędkość wzrośnie z 50 km/h do 60 km/h; przy czym, ze względu technicznych, utrzymane będzie ograniczenie do 45 km/h na dwóch dylatacjach. Skróci się czas jazdy o ok. 15 s w przypadku al. Zielenieckiej oraz o ok. 30 s w przypadku trasy mostowej.

Dodatkowo, w najbliższych tygodniach na trasie linii nr 2 zostanie także zakończone wprowadzanie priorytetu. Dzięki temu tramwaje będą przejeżdżały praktycznie bez straty czasu przez skrzyżowanie z ul. Myśliborską. Podobnie będzie na przejściu dla pieszych po wschodniej stronie przystanków Stare Świdry. Czas przejazdu skróci się nawet o 3 min, poprawi się także regularność kursowania, obecnie zakłócana przez skrzyżowanie z ul. Myśliborską.

Już wcześniej, po modernizacji trasy tramwajowej W-Z, zniesiono ograniczenie do 30 km/h na Moście Śląsko-Dąbrowskim, a dzięki przebudowie sieci trakcyjnej w al. Krakowskiej, przy pasie startowym lotniska Okęcie.

Tramwaje Warszawskie myślą o zwiększeniu prędkości jazdy także na innych trasach tramwajowych – przede wszystkim na wydzielonych torowiskach oraz o większych odległościach międzyprzystankowych. Wymaga to m.in. uzgodnień z jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu w Warszawie, a każda zmiana wymaga zatwierdzenia ze strony Inżyniera Ruchu. Podwyższona dopuszczalna prędkość będzie wprowadzana także na projektowanych i planowanych trasach tramwajowych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.