contentmap_plugin

P602023830 września w okolicy węzła Mysłowice na autostradzie A4 zostaną wprowadzone zmiany w tymczasowej organizacji ruchu, która obowiązywać będzie do połowy grudnia br.

Zamknięta zostanie łącznica relacji Mysłowice-Katowice. Kierowcy jadący od strony centrum Mysłowic w kierunku Katowic będą kierowani objazdem prowadzącym przez węzeł Brzęczkowice. Chcąc udać się w kierunku Katowic, kierowcy będą wjeżdżać na węźle Mysłowice na A4 w kierunku Krakowa, a po przejechaniu około 3 km, na węźle Brzęczkowice zjeżdżać na S1/E75 (kierunek Łódź/Warszawa), a następnie z powrotem na A4 w kierunku Katowic.

Ponadto na ul. Obrzeżnej Zachodniej nastąpi zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu dla obu kierunków jazdy. Kierowcy podróżujący od strony centrum Mysłowic, z powodu zamknięcia części jezdni zachodniej, będą przekierowywani na jezdnię przeciwległą (wschodnią).

Do godzin nocnych 29 września prowadzone będą prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem powyższej zmiany organizacji ruchu. Będą one polegać przede wszystkim na likwidacji zwężenia łącznicy relacji Kraków-Mysłowice oraz zwężenia wschodniej jezdni ul. Obrzeżnej Zachodniej.

Niezmienna zostanie natomiast tymczasowa organizacja ruchu na A4 Katowice-Kraków w rejonie Węzła Mysłowice (km 346 + 859). Na jezdniach w kierunku Katowic oraz Krakowa, na odcinku około 2,4 km, nadal wyłączone są lewe (służące do szybszej jazdy) pasy ruchu. Na tym obszarze ruch odbywa się zawężonymi pasami ruchu (pasem prawym oraz awaryjnym) z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy listopada 2015 r.

Rozbudowa węzła Mysłowice rozpoczęła się 9 września i potrwa do końca trzeciego kwartału 2016 roku. Po jej zakończeniu na węźle Mysłowice możliwe będzie poruszanie się we wszystkich kierunkach jazdy. Koszt inwestycji to 14,4 mln zł netto.

Źródło: SAM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.