edroga330W drugiej połowie listopada nastąpi otwarcie ofert na Centralny Projekt Wdrożeniowy KSZR (system centralny wraz z wyposażeniem, szkoleniami, wyposażeniem centrów zarządzania ruchem oraz pasa drogowego w niezbędną infrastrukturę ITS). W następnej kolejności są przetargi na 4 Regionalne Projekty Wdrożeniowe: Gdańsk – Olsztyn, Łódź, Katowice i Opole – Wrocław (wyposażenie pasa drogowego w infrastrukturę ITS, integracja z centralnym KSZR, wyposażenie budynków Regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem).

 

Inteligentne systemy transportowe stają się koniecznym elementem infrastruktury drogowej. Niespełna 30 lat temu najwyższe odnotowane natężenie ruchu wynosiło 28 tys. pojazdów na dobę. Trzy lata temu było to już 142 tys. pojazdów na dobę. 10-krotnie wydłużyła się też sieć dróg szybkiego ruchu. To pokazuje jak potrzebne są inwestycje w systemy zarządzania ruchem.

Żeby zarządzanie ruchem było możliwe, potrzebny jest dostęp do szybkiej i wiarygodnej informacji. Krajowy System Zarządzania Ruchem jest to zbiór powiązanych ze sobą projektów i działań, realizowanych lub już częściowo zrealizowanych, które mają stworzyć wspólny system informatyczny umożliwiający świadczenie usług w kilku obszarach: informowanie o warunkach ruchu, zarządzanie ruchem, czy dynamicznego wyznaczania objazdów. To również procesy wspierające zarządcę: ewidencja majątku czy bieżące utrzymanie.

W jaki sposób te usługi są realizowane?
- Za pomocą urządzeń zamontowanych w pasie drogowym (kamer, pętli indukcyjnych, znaków zmiennej treści) i systemu informatycznego zbierającego informacje od urządzeń i realizującego zadane scenariusze – mówił Jarosław Wąsowski z Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA podczas III Ogólnopolskiego Forum Specjalistyczne "Sygnalizacja świetlna 2018", które odbyło się w październiku w Krakowie.

Systemy zarządzania ruchem już funkcjonują na pięciu odcinkach autostrad lub dróg ekspresowych: A2 Konin – Stryków, A4 Zgorzelec – Sośnica, A8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia, S1 tunel w Lalikach, S17 Kurów – Lublin.

- Ponadto, każdy odcinek budowany w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, częściowo lub w całości, jest wyposażony w systemy zarządzania ruchem – dodał Jarosław Wąsowski.

Pierwszy etap budowy KSZR na sieci TEN-T jest współfinansowany z funduszu CEF w 85%. Całkowita jego wartość wynosi prawie 145 mln euro. Jest to obecnie największy realizowany przez GDDKiA projekt, który ma zakończyć się w 2020 roku.

- Jest to korytarz o długości 1100 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, począwszy od Gdyni, przez Warszawę do Strykowa i przejścia granicznego w Zwardoniu, a także odcinka autostrady A4 od Katowic do Wrocławia – wyjaśnił Jarosław Wąsowski.

W projekcie chodzi o zamontowanie urządzeń ITS, utworzenie i rozwój oprogramowania centralnego, uruchomienie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem, opracowanie standardowych rozwiązań przyszłego systemu ITS w GDDKiA oraz integrację istniejącej infrastruktury ITS z KSZR.

Natomiast Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) jest to pierwsza w skali kraju baza, umożliwiająca gromadzenie danych o całej sieci dróg publicznych w Polsce, bez względu na to, kto jest zarządcą. Obowiązek prowadzenia takiej bazy wynika z dyrektywy ITS, która zakłada informowanie użytkowników dróg o warunkach ruchu w czasie rzeczywistym.

Centralna baza jest zasilana zarówno przez zarządców, jak i służby ratunkowe, media i dostawców informacji o podróżach. Baza danych jest przez nich zasilana, ale równocześnie mogą w niej czerpać potrzebne informacje w zależności od potrzeb. A do kierowcy komunikaty trafiają za pośrednictwem aplikacji (automapy i inne), mediów (radio, strony internetowe) oraz znaki zmiennej treści.

Dostęp do KPD jest bezpłatny i możliwy od grudnia ubiegłego roku.

Jakie informacje się tam znajdują? Głównie o trudnych warunkach (śliskość, pogoda, blokady, roboty drogowe, przeszkody, wypadki, ograniczona widoczność) oraz o wyposażeniu MOPów i liczbie miejsc parkingowych.

A jakie można czerpać z nich korzyści? Zarządcy dróg mają bieżącą informację o robotach na przyległej sieci drogowej, dzięki czemu mogą optymalizować objazdy, koszty przy planowaniu własnych prac, szybciej reagować na zdarzenia. Dostawcy usług mają w jednym miejscu kompletne i wiarygodne dane, co pozwala obniżyć koszty tych usług.  To samo dotyczy mediów. Natomiast służby ratunkowe mogą szybciej dojechać do miejsca wypadku i udzielić pomocy poszkodowanym.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.