Spis treści

Skrzyżowania

Na całym odcinku zaproponowano przebudowę trzech skrzyżowań na małe ronda oraz przedstawiono dwa standardy przebudowy skrzyżowań: trój- i czterowlotowych.

Główne cele to:

 • poprawa bezpieczeństwa (ograniczenie zderzeń bocznych i najechań z tyłu),
 • uspokojenie ruchu (ronda),
 • poprawa płynności ruchu,
 • poprawa komfortu wyjazdu z dróg podporządkowanych.

Inne elementy infrastruktury drogowej

Przykładowe elementy zwiększające przepustowość drogi zaprezentowano poniżej. Zastosowano je w celu podniesienia płynności potoku ruchu oraz dla poprawy warunków jazdy pojazdów osobowych na odcinkach poza terenem zabudowanym.

Założenia i elementy:

 • pas do wyprzedzania na odcinku Przeginia – Gotkowice,
 • dodatkowy pas dla pojazdów ciężarowych wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów,
 • niekonwencjonalne oznakowanie łuków poziomych,
 • pasy postojowe.

Cele:

 • poprawa bezpieczeństwa (ograniczenie zderzeń czołowych, wywróceń pojazdów, itp.),
 • poprawa płynności ruchu na drodze nr 94,
 • ograniczenie niszczącego wpływu pojazdów ciężkich na nawierzchnię.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.