Stowarzyszenie dla Rowerów - brytyjska pozarządowa organizacja zajmująca się bezpieczeństwem drogowym, przeprowadziło wspólnie z wiodącym na europejskim rynku ubezpieczycielem, badanie ankietowe dotyczące stref ruchu uspokojonego. Opublikowane w kwietniu tego roku wyniki badania wykazały, że 78% respondentów uważa, iż limit prędkości 30 km/h (20 mil na godzinę - mph) powinien być normą na ulicach w sąsiedztwie szkół, w obszarach zamieszkania, w małych osiedlach, miasteczkach i ośrodkach miejskich.

 

W raporcie z badania wskazano, że już wprowadzone limity prędkości 30 km/h dowiodły, iż to rozwiązanie przyczynia się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków. Na przykład w Portsmouth liczba zdarzeń drogowych spadła o 22%, a w Camden w Londynie - o 54%.

Rząd Wielkiej Brytanii postanowił przeprowadzić badania efektywności stref ograniczonej prędkości. Te rozwiązania są testowane w kilku miastach. Na ich wybranych ulicach dopuszczono prędkość 24 km/h (15 mph) dla ruchu samochodowego, ponadto wprowadzono zakaz wyprzedzania rowerów oraz grzywny finansowe i punkty karne za jego złamanie.

Zgodnie z dokumentem Departamentu Transportu (konsultowanym do końca czerwca br.) ulice z priorytetem ruchu rowerowego są wprowadzane w tych miastach, które zobowiązały się do promowania jazdy rowerem i w miejscach, gdzie natężenia tego ruchu są już znaczne. Wśród miast uczestniczących w badaniu tego rozwiązania poza Londynem są też: Manchester, Birmingham, Newcastle i Oxford.

AS

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.