długie ogrody wizualizacja211 października na Targu Węglowym podpisano umowę między Gminą Miasto Gdańsk a firmą Immo Park Gdańsk Sp. z o.o. na budowę czterech parkingów kubaturowych w Śródmieściu Gdańska.

 

Wykonawca został wybrany w ramach postępowania na „zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację parkingów kubaturowych w Gdańsku" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwszy parking na Długich Ogrodach powstanie w 2020 r., kolejne jesienią 2021 r.

Wybudowanych zostanie łącznie 1202 miejsc parkingowych w 4 lokalizacjach:
- Podwale Przedmiejskie – 260 miejsc parkingowych (parking podziemny),
- Podwale Staromiejskie – 337 miejsc parkingowych (parking podziemny),
- Targ Węglowy – 112 miejsc parkingowych (parking podziemny),
- Długie Ogrody – 493 miejsca parkingowe (parking naziemny).

Podpisanie umowy to rozpoczęcie kolejnych ważnych inwestycji w Śródmieściu i tym samym zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej.

- Długo się staraliśmy o powstanie tych parkingów i cieszę się, że udało się znaleźć partnera, z którym te inwestycje zrealizujemy – mówił prezydent Paweł Adamowicz. – Dzięki parkingom nastąpi uprządkowanie przestrzeni publicznej, którą miasto chce przekazać pieszym i stworzyć chodniki oraz place, gdzie nie ma ruchu samochodowego.

długie ogrody wizualizacjadługie ogrody wizualizacja1

 

 

 

 

 

 

 

Łączny koszt budowy parkingów wyniesie: 166,2 mln zł brutto, z czego dopłata miasta wyniesie 41,6 mln zł brutto. Jest to kwota o ok. 16 mln mniejsza niż założono w budżecie, a liczba miejsc postojowych będzie większa niż planowano jako minimum – co wynika z oferty.

Umowa koncesji będzie zawarta na 40 lat, tj. tyle wyniesie okres budowy i okres eksploatacji parkingów, który zakończy się 30 września 2058 roku.

- Budowa tych parkingów pozwoli na zagospodarowanie Targu Węglowego, gdzie powstanie parking podziemny, jako publicznego placu miejskiego. Tu powstanie miejsce spotkań, które będzie służyło mieszkańcom przez cały rok. Podobnie ulica Długie Ogrody zostanie przebudowana i zyska nowe oblicze bardziej przyjazne pieszym – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej.

Dzięki parkingowi podziemnemu nastąpi uporządkowanie ruchu i skupienie miejsc parkingowych w jednym, czytelnie oznaczonym miejscu, podłączonym do systemu Tristar, dzięki czemu kierowcom będzie m.in. udostępniana informacja o liczbie dostępnych na parkingu miejsc. Zapobiegnie to chaotycznemu ruchowi samochodów, jaki powstaje podczas poszukiwania wolnego miejsca parkingowego, szczególnie przez osoby przyjezdne. Likwidacja części miejsc naziemnych, w połączeniu z uporządkowaniem ruchu kierującym się w określone miejsca (wjazd/wyjazd parkingu) nie zwiększy obciążenia ruchem.

Postępowanie na wybór wykonawcy w konkursie na „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku" rozpoczęło się 18 października 2016 r. Negocjacje z zainteresowanymi firmami wystartowały 9 lutego 2017 r. Zaproszenie do składania ofert otrzymali 21 grudnia 2017 r., zaś termin składania ofert upłynął 27 lipca 2018 r. Po przeanalizowaniu formalnym złożonej oferty, na wykonawcę wybrano firmę Immo Park Gdańsk Sp. z o.o., której właścicielem jest Mota-Engil Central Europe S.A.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.