targowek1Przebudowa „obwodnicy” Targówka dobiega końca. Podczas wykonywanych prac wprowadzono szereg rozwiązań uspokajających ruch. Mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych, co od kilku lat jest priorytetem w stolicy.

 

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa ZDM oraz dzielnicy Targówek. Powstawał przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, radnych dzielnicy oraz m.st. Warszawy. Prace budowlane właśnie dobiegają końca.

Zmiany, które wprowadzono, zakładały przebudowę skrzyżowań ul. Handlowej z ul. Gorzykowską i ul. Pratulińskiej z Kołową. W ich miejsce pojawiły się ronda. Wyznaczono również nowe przejścia z azylami – przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Takie rozwiązania uspokoją i ruch. Poprawi się zatem bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych korzystających z przejść.

Oprócz bezpieczeństwa poprawiła się również wygoda i estetyka. Remont obejmował wymianę 20 tys. m kw. płyt chodnikowych, budowę nowej drogi dla rowerów i ścieżki biegowej o nawierzchni nieutwardzonej. Pojawiło się ponad 200 nowych drzew i 28 tys. krzewów oraz ławki i stojaki dla rowerów. Modernizację przeszło też oświetlenie. Dodatkowo, zmiany w organizacji ruchu pozwoliły na wyznaczenie 140 miejsc postojowych.

targowek2targowek3targowek4

 

 

 

 

 

 

Aktualnie trwają ostateczne prace wykończeniowe, które zakończą się pod koniec października. Wykonawca wprowadza wskazane poprawki oraz porządkuje teren. W najbliższym czasie powinno też pojawić się m.in. nowe oznakowanie poziome na jezdni.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.