Kieleckie ulice Duża i Mała przed rewitalizacją tworzyły parę ciągów jednokierunkowych przecinających deptak na relacji północ – południe. Po przebudowie nadano im śródmiejski wygląd z jednoprzestrzenną nawierzchnią wspólną dla wszystkich uczestników ruchu. Objęto je zakazami ruchu pojazdów oraz „strefą zamieszkania”.

Nieliczne miejsca postojowe wyznaczono naprzemiennie w celu wymuszenia ograniczenia prędkości i zaburzenia toru jazdy.
 
Rynek
Przed rewitalizacją Rynek pełnił funkcję skrzyżowania z ruchem okrężnym, znacznie obciążonym ruchem dojeżdżającym z przyległych ulic. Rewitalizacja zmieniła całkowicie układ komunikacyjny przywracając pierwotny charakter Rynku. Obecnie miejsce to jest wykorzystywane do organizowania imprez plenerowych (koncerty, wystawy) oraz zagospodarowane letnimi ogródkami konsumpcyjnymi. Ogólnodostępny ruch pojazdów ograniczony został jedynie do jednego ciągu wzdłuż północnej pierzei. Przebudowa Rynku była kluczowym etapem rewitalizacji śródmieścia i wymusiła zmianę układu komunikacyjnego na przyległych ulicach. W konsekwencji przede wszystkim wyeliminowany został uciążliwy przejazd przez centrum.

Ul. Warszawska
Ul. Warszawska od skrzyżowania z Al. IX Wieków Kielc w stronę Rynku była głównym wlotem do centrum. Posiadała jedną szeroką jezdnię z możliwością obustronnego parkowania. Po rewitalizacji utworzono wspólną nawierzchnię dla pojazdów i pieszych ograniczoną elementami małej architektury. Uniemożliwiono dojazd ulicą Warszawską do Rynku poprzez jej zaślepienie. Takie rozwiązanie spowodowało spadek zainteresowania wjazdem w tą ulicę z uwagi na brak możliwości przejazdu na drugą stronę centrum. Wzorem poprzednich zrewitalizowanych ulic również ul. Warszawska została objęta „strefą zamieszkania”.

Ul. Kapitulna, ul. Leśna
Ciąg ulic Leśna – Kapitulna przed rewitalizacją stanowił jeszcze jeden bardzo obciążony przejazd przez ścisłe centrum miasta kolizyjny z dużym ruchem pieszym na deptaku (ul. Sienkiewicza).
Prace związane z rewitalizacją ul. Leśnej zostały już zakończone, natomiast prace na ul. Kapitulnej potrwają do końca czerwca tego roku. Obecnie ul. Leśna jest ślepym sięgaczem, zamkniętym przed ulicą Sienkiewicza, objętym „strefą zamieszkania” z ograniczonym ruchem kołowym. Docelowo ul. Kapitulna będzie również drogą ślepą, obsługującą jedynie przyległą zabudowę.

***
Tak szeroki zakres prac związanych z rewitalizacją śródmieścia pociągnął za sobą konieczność dokonania zmian w organizacji ruchu również na innych ulicach w centrum, m.in. zmianę kierunków ruchu, wprowadzenie ograniczeń parkowania pojazdów i „strefy zamieszkania”.
Obecnie trwają prace projektowe nad kolejnym etapem rewitalizacji południowo - wschodniej części centrum miasta. Ruch na nich zostanie uspokojony przez zawężenie jezdni, zmianę geometrii skrzyżowań oraz sposobu parkowania.
Wraz z rewitalizacją kolejnych ulic planowane jest zwiększanie obszaru objętego „strefą zamieszkania”. Jak wynika z naszych doświadczeń organizowanie ruchu za pomocą tych znaków jest skutecznym sposobem na uspokojenie ruchu i uporządkowanie parkowania. Ograniczenie dostępności dla ruchu kołowego na zrewitalizowanych ulicach w połączeniu z wprowadzeniem na nich „strefy zamieszkania” umożliwiło stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pieszych w zabytkowym śródmieściu Kielc. Rewitalizacja ulic umożliwiła wyprowadzenie ruchu przejazdowego na obwiednię centrum, czyli ulice okalające o znacznie większej przepustowości.
Przyjęte rozwiązania w połączeniu z szeroko zakrojoną kampanią edukacyjną prowadzoną przez MZD Kielce spotkały się z dużą aprobatą i pozytywnym odbiorem mieszkańców naszego miasta.

Jarosław Radkiewicz,
Krzysztof Pawlak
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Materiał był publikowany w Biuletynie nr 75 Klubu Inżynierii Ruchu, przygotowanym na Seminarium szkoleniowe - Kielce (Szklana Huta) czerwiec 2012 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.