E droga IIW Krakowie trwa VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Polityka parkingowa w miastach". Uczestnicy dyskutują m.in. o tym jak w nowoczesny sposób zarządzać parkingami, uwarunkowaniach prawnych, poborze opłat i strefach płatnego parkowania, a także parkingach Park&Ride.

- Jest to już ósma konferencja z cyklu, od pierwszej minęło dokładnie 20 lat - powiedział podczas otwarcia Andrzej Kollbek, wiceprezes krakowskiego oddziału SITK. - Przez te 20 lat bardzo dużo się w Polsce zmieniło, zarówno w zakresie gospodarczym, jak i komunikacyjnym. Na początku mieliśmy przede wszystkim parkingi uliczne, przykrawężnikowe, klepiska i powierzchnie nieurządzone. Teraz posiadamy parkingi podziemne, wielopoziomowe, monitorowane, oświetlone i zabezpieczone.

Ale problem parkowania w miastach nie został rozwiązany, a w zasadzie powiększa się, wraz ze wzrostem liczby pojazdów. Tematyka konferencji to w większości palące problemy polskich miast.

- Poruszane tu zagadnienia są szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w miastach, które borykają się z ogromnymi problemami komunikacyjnymi. Do tych miast należy również Kraków - dodał prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. - Są z nami przedstawiciele różnych organizacji, także spoza Polski. Cieszę się, że mimo tak trudnego czasu, jakiego doświadcza Europa, udało nam się tu wszystkim spotkać.

- W tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia powstania Politechniki Krakowskiej, a w przyszłym tę samą rocznicę obchodzić będzie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP - podkreśliła dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK i prezes SITK O/Kraków. - Obie instytucje współdziałają od samego początku, jeszcze w czasach, gdy komunikacji miejskiej czy problemom parkowania i zatłoczenia nie poświęcało się tyle uwagi co dziś.

Pierwszy dzień konferencji zdominowały tematy stref płatnego parkowania: dlaczego miasta powinny wprowadzać strefy, kto jest ich głównym beneficjentem, jak je rozszerzać i jakie pobierać opłaty.
Drugiego dnia uczestnicy zgłębią tematykę planowania i organizacji parkowania w miastach oraz parkingów Park&Ride w obsłudze aglomeracji.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, Zakład Transportu.
Patronem medialnym konferencji jest portal edroga.pl

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.