P6020238W czwartek (16 maja) w Bydgoszczy, w związku z rozbudową ul. Kujawskiej, wprowadzonych zostanie szereg zmian w organizacji ruchu. Po zakończeniu inwestycji ulica będzie wyposażona w torowisko, nową jezdnię, buspas, drogi rowerowe.

 

Wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu pozwoli m.in. zrealizować przebudowę południowej części ronda Kujawskiego i budowę nowej wschodniej jezdni ul. Kujawskiej.

Kujawska bez ciężarówek
Nowa organizacja ruchu zakłada przede wszystkim wyłączenie z ruchu części jezdni oraz ograniczenia w ruchu. We wtorek (14 maja) zamknięto ulicę Ustronie. Natomiast w dniach 16 i 17 maja zamknięte dla ruchu zostaną:
• północna jezdnia ul. Wojska Polskiego – na odcinku od wjazdu do CH Zielone Arkady do ronda Kujawskiego;
• północna jezdnia ul. Solskiego – na odcinku od ronda Kujawskiego do wjazdu do CH Kaufland;
• wschodnia jezdnia ul. Kujawskiej – na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Konopnickiej,
• wschodnia jezdnia ul. Bernardyńskiej – na odcinku od mostu do ronda Bernardyńskiego,
• ul. Toruńska – na odcinku od nr 20 do ronda Bernardyńskiego.
Jednocześnie ruch zostanie poprowadzony przez tymczasowe ronda (bez sygnalizacji świetlnej):
• Bernardyńskie (bez dojazdu od strony ul. Toruńskiej)
• Kujawskie – na przecięciu południowej jezdni ul. Wojska Polskiego i zachodniej jezdni ul. Kujawskiej,
• na ul. Wojska Polskiego – na wysokości wjazdu do CH Zielone Arkady i ul. Sokolej,
• na ul. Solskiego – na wysokości ul. Chołoniewskiego.

Na jezdniach południowej ul. Wojska Polskiego i Solskiego oraz zachodniej jezdni ul. Bernardyńskiej i Kujawskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Ruch na ulicy Kujawskiej (od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego) będzie udostępniony dla wszystkich użytkowników. Będzie obowiązywało ograniczenie tonażowe – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (z wyłączeniem pojazdów budowy, służb miejskich, dojeżdżających do TVP i posesji ul. Karpackiej). Pojazdy ciężarowe poruszające się drogą krajową nr 25 będą kierowane na ulicę Wyszyńskiego i trasę WZ.

Od czwartku omijamy ulicę Toruńską
Zamknięcie ul. Toruńskiej oraz jezdni wschodniej ul. Bernardyńskiej wraz z otwarciem ronda tymczasowego na ul. Bernardyńskiej na wlocie Wałów Jagiellońskich zacznie funkcjonować od rana w czwartek (16 maja). Na zamknięcie ul. Toruńskiej szczególnie powinni zwrócić uwagę kierowcy podróżujący w stronę centrum od ronda Toruńskiego. Warto od razu wybrać alternatywną trasę np. ulicą Jagiellońską. Objazdem ulicą Jagiellońską kursować będzie również linia nocna 36N. Zmieni się też lokalizacja części przystanków autobusowych w rejonie ronda Kujawskiego.
Ruch dwukierunkowy na jezdni południowej ul. Wojska Polskiego oraz ul. Solskiego przez tymczasowe ronda, zaczynie funkcjonować w piątek (17 maja) od godziny 04:00.

Nowoczesna arteria
Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów.

Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Od strony zachodniej trakty zostaną przebudowane do placu Kościeleckich. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej, do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Linia tramwajowa między dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku poniżej poziomu jezdni. To wymaga budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.