IMG 7525Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach planuje rozbudowę istniejącego układu drogowego w Łabędach. W ciągu ulic Strzelców Bytomskich, Głównej i Przyszowskiej ma powstać czterowlotowe, turbinowe rondo. Zostanie do niego dostosowany przylegający układ komunikacyjny, tak aby m.in. maksymalnie usprawnić ruch w tym rejonie i ułatwić dojazd do stacji kolejowej Gliwice-Łabędy, która ma zostać niebawem zmodernizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Gliwice od lat zabiegały o szersze wykorzystanie kolei w miejskim transporcie publicznym. Pierwotnie miasto planowało uruchomienie Miejskiego Autobusu Szynowego wykorzystującego infrastrukturę kolejową. Jednym z elementów koncepcji było wybudowanie nowego przystanku PKP w rejonie dzielnicy Kopernika.

Teraz te plany się krystalizują. W wyniku uzgodnień poczynionych przez miasto, PKP PLK planuje przeprowadzić gruntowną przebudowę stacji kolejowej Gliwice-Łabędy oraz budowę przystanku kolejowego w rejonie estakady Heweliusza, a miasto zrealizuje tzw. infrastrukturę towarzyszącą, m.in. parkingi.

W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy“ wpłynęły cztery oferty, wszystkie mieszczą się w środkach założonych przez ZDM na to zadanie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wykonawcę poznamy w lipcu.

Jego zadaniem będzie przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy w ciągu ul. Głównej i Strzelców Bytomskich. Zgodnie z planami PKP PLK wiadukt kolejowy w rejonie Kanału Gliwickiego w ciągu ul. Staromiejskiej zostanie przebudowany, a ten w ciągu ul. Głównej wyburzony. Ponadto zlikwidowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn na przedłużeniu ul. Wolności.

W związku z powyższym zaplanowano rozbudowę miejskiego układu drogowego poprzez budowę pod nowym, dwuprzęsłowym wiaduktem kolejowym ronda turbinowego, do którego zostanie dostosowany przylegający układ komunikacyjny od ulic Strzelców Bytomskich, Głównej i Przyszowskiej. W planach jest też budowa zatok autobusowych, nowych przystanków, chodników, dróg rowerowych i dojść do peronów oraz przebudowa oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. Na wykonanie projektu wykonawca będzie miał 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Roboty budowlane będą prowadzone w ścisłym powiązaniu z inwestycją kolejową. Modernizacja węzła kolejowego w Łabędach jest częścią większego projektu pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. »Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap II: linia E30 na odcinku Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy«”, dla którego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. już realizują prace projektowe w zakresie stacji Gliwice Łabędy i przystanku osobowego o roboczej nazwie Gliwice Kopernik.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.