Sienkiewicza TOR 12.05.201912 maja drogowcy zajmą ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tuwima. Przebudowa ulicy Sienkiewicza to najważniejsza tegoroczna inwestycja w centrum Łodzi.

 

Konieczność wymiany wieloletniej infrastruktury podziemnej (gazociągu i wodociągu) to pierwszy etap prac, po których zostanie ułożona nowa nawierzchnia i chodniki, oraz wybudowane zostaną wyniesione skrzyżowania. Ponadto wzdłuż ulicy pojawią się drzewa. Prace obejmą ulicę Sienkiewicza od Piłsudskiego do Narutowicza. Od niedzieli zajęty będzie odcinek od Piłsudskiego do Tuwima.

Prace prowadzone będą wspólnie przez miasto i gestorów sieci. Kooperacja prac pozwoli na wykonanie kompleksowej przebudowy drogi, aby jej infrastruktura posłużyła na lata.

Sienkiewicza KM 12.05.2019Zmienioną trasą przez ul. Kilińskiego kursować będą autobusy linii 57 i N3. Ulica Kilińskiego zostanie otwarta dla ruchu na odcinku od Nawrot do Piłsudskiego. Na skrzyżowaniu z Piłsudskiego wprowadzone zostaną zakazy skrętu w lewo, aby upłynnić przejazd na wprost. Zmiany w organizacji ruchu pojawią się również na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Sienkiewicza. Tutaj jadąc tunelem od Retkini będzie tylko możliwość zawrócenia w tunel lub górną jezdnię. Nie przejedziemy na wprost Piłsudskiego, oraz nie skręcimy w Sienkiewicza. Przejazd prosto będzie możliwy tylko górną jezdnią. Inny układ pasów pojawi się również na południowym wlocie Sienkiewicza. Tutaj kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa lewoskręty (w tunel i górną jezdnię), oraz prawy pas do skrętu w prawo i dla docelowych wjazdów na wprost w Sienkiewicza.

Źródło: ZDiT w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.