DSCN0699W tym roku przybędą aż 663 dodatkowe miejsca do parkowania. Powstaną one niezależnie od modernizacji, przebudowy czy planowanych na ten rok remontów dróg.

 

Miejsca do parkowania to istotny element infrastruktury drogowej, szczególnie w obliczu ciągle rosnącej liczby pojazdów na naszych drogach. Dlatego miasto cały czas podejmuje działania mające na celu zwiększenie ich liczby. W tym roku takie miejsca powstaną m.in. przy ul. Gregorkiewicza (około 160 miejsc) oraz przy ul. Wały gen. Sikorskiego od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza (50 szt.). Ponadto 38 miejsc powstanie przy ul. Grudziądzkiej 53. Ponadto 80 miejsc powstanie przy ul. Grudziądzkiej 62. Podobna ilość pojawi się przy pl. Biskupa Chrapka. Ich budowa rozpocznie się po udostępnieniu do ruchu w pełnym zakresie przebudowywanego obecnie pl. Chrapka.

Na osiedlu Jakubskie-Mokre budowa dodatkowych miejsc parkingowych i zatoki parkingowej planowana jest wzdłuż ul. Kościuszki, po południowej stronie. Sytuacja parkingowa poprawi się przy ul. Sułkowskiego. W tym miejscu planuje się budowę 15 miejsc.

Na Chełmińskim Przedmieściu budowa 25 miejsc do parkowania planowana jest wzdłuż ul. Traktorowej. Miejsca parkingowe powstaną przy cmentarzu w Kaszczorku. Ponad 20 miejsc planuje się utworzyć przy ul. Filomatów Pomorskich oraz przy ul. Podgórskiej. W przypadku ostatniej z lokalizacji, drogowcy wybudują 15 miejsc.

Na budowę parkingów ruszyły już postępowania przetargowe. Do 15 lutego br. drogowcy poszukują wykonawcy, który wybuduje i zaprojektuje miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Iwanowskiej (od strony kościoła, po północnej stronie). W tej lokalizacji zakłada się powstanie 30 dodatkowych miejsc do parkowania. Więcej informacji na stronie MZD w zakładce: Zamówienia publiczne.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.