msi warszawaZupełnie nowe, spójne i eleganckie oznaczenia pojawią się jesienią we wszystkich warszawskich przejściach podziemnych. Podświetlane drogowskazy będą częścią Miejskiego Systemu Informacji.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na wykonanie i montaż oznaczeń. Pojawią się w 38 przejściach podziemnych. Najwięcej kasetonów umieszczonych będzie w tunelach pod Rondem Dmowskiego (44) i rondem Czterdziestolatka (28). Łącznie zainstalowanych zostanie 227 podświetlanych tablic. Projektowane kasetony będą miały wysokość 18 cm i długość od 1 do 3 m.

Co się na nich znajdzie? Tablice będą wskazywać drogę na przystanki komunikacji miejskiej, stacje metra, SKM i WKD, wraz z informacją o kierunku jazdy. środki komunikacji będą oznaczone piktogramami, takimi samymi jak te znane m.in. z wiat przystankowych. Strzałki wskażą również, na jaką ulicę prowadzą poszczególne wyjścia z podziemi i pokierują do ważnych obiektów (np. do Pałacu Kultury czy na miejską plażę). Na kasetonach znajdziemy też informację o tym, gdzie szukać toalety, bankomatu, windy lub pochylni dla niepełnosprawnych.

Projektowany system stanowi integralną część obowiązującego w Warszawie Miejskiego Systemu Informacji (MSI). Adaptuje także obowiązujące w systemie komunikacji publicznej ZTM oznaczenia rodzajów środków komunikacji, wraz z kodem kolorystycznym.

Na oferty firm zainteresowanych montażem oznaczeń ZDM czeka do 28 lipca. Wszystkie elementy zostaną zamontowane do końcalistopada, ale wykonawca może zadeklarować skrócenie tego terminu o miesiąc.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.