contentmap_plugin

zebra crossing 1242780 960 720Na rondzie R. Dmowskiego będzie już można przejść przez Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską bez schodzenia do podziemi. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na dokumentację wykonawczą dla tej inwestycji.

 

Dziś na rondzie R. Dmowskiego są tylko przejścia podziemne - kiedyś symbol nowoczesności - obecnie zmora pieszych, osób starszych, rodziców z wózkami, osób o ograniczonej mobilności, pasażerów komunikacji miejskiej. Dlatego władze miasta zdecydowały, że będą tu także przejścia naziemne, które zostaną wyznaczone tak, aby uniknąć kosztownych i dużych przebudów.

Czytelniejsza organizacja ruchu

Konieczne jest jednak wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, obejmującej m.in. projekt organizacji ruchu, program sygnalizacji świetlnej uwzględniający przejścia dla pieszych, projekt elektryczny itd. (dokumentacja powstanie na bazie koncepcji przygotowanej w ubiegłym roku przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu).

Koncepcja zakłada, że przy rondzie Dmowskiego będą cztery przejścia naziemne, wyznaczone na wysokości końca przystanków tramwajowych:

• przez ul. Marszałkowską po północnej stronie, za ul. Widok. Zaplanowano tu także przejazd rowerowy i odcinek drogi rowerowej do ul. Widok (z kontraruchem rowerowym) oraz rowerowe połączenie z ul. Poznańską. W ramach przebudowy zewnętrzne krawędzie jezdni zostaną przesunięte do środka, a nadmiernie szerokie pasy autobusowe zostaną zwężone. Efektem będzie czytelniejszy układ pasów ruchu.

• przez ul. Marszałkowską po południowej stronie, na wysokości ul. Nowogrodzkiej. Rowerzyści będą mogli tu przejechać przez ul. Marszałkowską wzdłuż ul. Nowogrodzkiej (z kontraruchem rowerowym). Potrzebna będzie zmiana organizacji ruchu od skrzyżowania z ul. Żurawią – skrócenie wydzielonych pasów do skrętów.

• przez Aleje Jerozolimskie, po wschodniej stronie, na wysokości ul. Parkingowej. Projektanci nie wrysowali tam przejazdu rowerowego, bo nie ma tam dróg rowerowych (ale zostawiają tam rezerwę terenu na przyszłość). Tu konieczna będzie korekta pasa do skrętu w lewo (wschód-południe) oraz skrócenie zatoki autobusowej.

• przez Aleje Jerozolimskie po zachodniej stronie na wysokości ul. Poznańskiej. Jest tu także przejazd rowerowy i droga rowerowa łącząca ul. Poznańską (z kontraruchem rowerowym) z Widok. Tu trzeba będzie przesunąć krawędzie obydwu jezdni: tej w kierunku Ochoty na północ (wyprostowanie zatoki autobusowej i uporządkowanie pasów ruchu), a w stronę Pragi na południe.

Przejścia z azylami

Wszystkie przejścia będą miały szerokość ok. 8 m i azyle pomiędzy jezdniami. Do każdego z nich przedłużone zostaną przystanki tramwajowe (wszystkie będą miały po ok. 66 m, czyli tyle ile potrzebują dwa tramwaje), a wejście na nie ułatwią pasażerom łagodne rampy. Przy przejściach będzie sygnalizacja świetlna podłączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, a czas „zielonego” będzie na tyle długi, aby piesi mogli przejść przez obydwie jezdnie bez zatrzymywania się. Zdaniem projektantów nowe przejścia nie pogorszą ruchu tramwajów (pozostanie priorytet) ani samochodów - ZSZR będzie odpowiednio sterował programami sygnalizacji świetlnej na dłuższych odcinkach ulic. Szerokość ani liczba pasów ruchu na rondzie Dmowskiego nie zmienią się. Ponadto prognozy mówią, że do 2020 r. liczba samochodów przejeżdżających przez rondo zmniejszy się o ok. 12 proc.

Po rozstrzygnięciu przetargu, wybrane biuro projektowe będzie miało 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji budowlanej dla wyznaczenia przejść.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.