contentmap_plugin

edroga001Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego, na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej.

Inwestycja będzie obejmowała kompleksową modernizację ulicy. Jezdnie zostaną wyremontowane i przebudowane, tak aby zachować jednolity przekrój całego korytarza. Dziś w pobliżu Dworca Centralnego jezdnia rozszerza się do 5 pasów ruchu, podczas gdy na dalszym odcinku kierowcy mają do dyspozycji 3 pasy. Dzięki ujednoliceniu szerokości jezdni uda się wygospodarować miejsce dla pieszych, rowerzystów, parkujących samochodów oraz zieleni miejskiej. Po obu stronach ulicy powstaną drogi dla rowerów i chodniki, zostaną wybudowane dodatkowe zatoki postojowe oraz posadzone szpalery drzew.

Zmiany czekają również rondo Czterdziestolatka. Wloty i wyloty ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II zostaną dostosowane do natężenia ruchu. Projektant ma wytyczyć naziemne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe wokół całego skrzyżowania. Ułatwią one m.in. dojście do przystanków tramwajowych. Nadal będzie można korzystać z przejść podziemnych, prowadzących na Dworzec Centralny. Ich remont będzie realizowany jako osobna inwestycja.

Zmiany podniosą funkcjonalność i bezpieczeństwo ulicy, będącej jedną z ważniejszych alei w centrum miasta, a nie powinny wpłynąć na ruch drogowy.

Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana w ciągu 8 miesięcy. Oprócz ceny, dodatkowo punktowana będzie deklaracja przygotowania wizualizacji planowanych rozwiązań. Rozpoczęcie budowy jest planowane po zakończeniu prac projektowych, prawdopodobnie jesienią przyszłego roku.

Źródło: ZDM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.