contentmap_plugin

P4130029Wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej i Marsa zapowiada zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta będzie ul. Czwartaków na kilkusetmetrowym odcinku przed skrzyżowaniem z ul. Żołnierską.

17 marca, ok. 22.00, zamknięta dla ruchu zostanie ul. Czwartaków od ul. Żołnierskiej do skrzyżowania z Zesłańców Polskich (wraz ze skrzyżowaniem). Objazd poprowadzony będzie ulicami: Strażacka, al. gen. A. Chruściela „Montera” i I. Paderewskiego. Równocześnie na ul. Kordiana i Zawiszaków wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe do 3,5 t. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 7 kwietnia.

W tym czasie położona zostanie nawierzchnia na jezdni ul. Czwartaków i na łącznicach przyszłego węzła drogowego. Następnie ruch zostanie przełożony na nowe łącznice, a zamknięta będzie jezdnia główna ul. Żołnierskiej. Wykonawca przystąpi do jej rozbiórki i prac związanych z budową wiaduktu. Po przebudowie ul. Żołnierskiej skrzyżowanie z ul. Czwartaków ulegnie sporym zmianom i zamieni się w węzeł. Nad skrzyżowaniem wybudowane zostaną dwa wiadukty w ciągu ul. Żołnierskiej. Przebudowa ul. Czwartaków sięgnie do skrzyżowania z ul. Zesłańców Polskich.

Wykonawcą przebudowy jest wybrana w przetargu firma Metrostav a.s. Prace potrwają do końca września 2018 roku, a ich koszt to blisko 155 mln zł. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej.

Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych.

Inwestycja obejmie:
- budowę dwóch wiaduktów jezdni głównych ul. Marsa o długości ok. 200 m nad torami linii kolejowej Warszawa-Dorohusk,
- budowę estakady o długości ok. 600 m prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
- budowę kładki dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami i dwoma ciągami schodów) nad ul. Żołnierską na wysokości osiedla Wygoda,
- rozbiórkę wiaduktów i budowę dwóch nowych o długości ok. 100 m na ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa- Terespol,
- przebudowę węzła na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej z ul. Strażacką z wiaduktami o długości ok. 60 m.,
- budowę dwóch wiaduktów nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ul. Czwartaków  o długości ok. 70 m,
- budowę drugiej jezdni ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granic miasta,
- budowę po wschodniej stronie ul. Żołnierskiej ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4 m,
- przebudowę instalacji podziemnych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.