ulica Polskie Drogi objazd zamkniętego odcinka ulicy29 i 31 stycznia kierowców czekają zmiany związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie i w Wilanowie. Wykonawcy zmienią organizacje ruchu na ulicach Polskie Drogi i Przyczółkowej, a także w rejonie ulic Sytej i Metrycznej.

 

29 stycznia ok. godz. 7.00 zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ul. Polskie Drogi. Wykonawca obwodnicy zamknął przejazd z ul. Polskie Drogi do ul. F. Płaskowickiej. Nieczynny jest również chodnik prowadzący do ul. F. Płaskowickiej. Przejście oraz przejazd z ul. Polskie Drogi są możliwe jedynie w kierunku ul. Alternatywy i dalej do ul. rtm. W. Pileckiego. Zamknięte są także chodniki po stronie północnej na odcinku od ul. Polskie Drogi do wyjazdu ze straży pożarnej. Utrzymany został ruch w obu kierunkach z ul. F. Płaskowickiej do ul. rtm. W. Pileckiego.

ulica Przyczółkowa objazd zamkniętego odcinka ulicyZ kolei w weekend wykonawca wilanowskiego odcinka wyprostuje ruch w ciągu ul. Przyczółkowej. Ruch w kierunku Konstancina-Jeziorny, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej, został skierowany na docelową jezdnię już w listopadzie. Teraz czas na jednię w kierunku centrum. Najpierw w piątek, 31 stycznia, o godz. 11.00 przesunięte zostanie przejście dla pieszych w rejonie ul. Europejskiej. Następnie w poniedziałek, 3 lutego, ok. godz. 14.00, na docelową jezdnię, na której kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, przełożony zostanie ruch w kierunku centrum. Na wysokości budowanej drogi ekspresowej, kierowcy jadący od centrum będą mogli zawrócić w kierunku ul. Europejskiej.

Również w piątek, 31 stycznia, ok. godz. 13.00, w związku z budową ronda, zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Sytej i Metrycznej. Ruch samochodów w ciągu ul. Sytej, na wysokości budowanej trasy, zostanie poprowdzony tymczasową jezdnią omijającą plac budowy. Na ul. Metrycznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sytą do ul. Bruzdowej zostanie wprowadzony ruchu wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ponadto zamknięty zostanie południowy wlot ul. Sytej – ten fragment ulicy będzie miał nadal połączenie z ul. Bruzdową. Ruch pieszych na ul. Sytej będzie odbywał się tymczasowym chodnikiem po zachodniej stronie jezdni, a na ul. Metrycznej – chodnikiem po stronie południowej.

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu, o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.