edroga606Przejścia dla pieszych w 76 małopolskich gminach zyskają dedykowane doświetlenie. Na realizację tego zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na małopolskich drogach wojewódzkich przeznaczono z budżetu 1,5 mln zł.

 

Już wkrótce mieszkańcy ponad 50 małopolskich gmin będą mogli czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich. W ramach umowy, która została podpisana przez marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółkę pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, powstaną bezpieczniejsze przejścia dla pieszych z planowanym oświetleniem. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana 12 sierpnia 2019 r. W całej Małopolsce zostanie doświetlonych 76 przejść dla pieszych.

- Przejście dla pieszych powinno być bezpiecznym azylem. Odpowiednie oświetlenie takiego miejsca zwiększa szansę na to, że osoba korzystająca z przejścia będzie dobrze widoczna na drodze. A to przekłada się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu - mówi marszałek Witold Kozłowski.

- To inwestycja, dzięki której piesi będą widoczni nawet z dużej odległości. To bezpieczeństwo i komfort zarówno dla pieszych, jak i kierowców - wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich regionu, który jest realizowany przez urząd marszałkowski wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi niemal 2,5 mln zł.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.