20190131 113801Toruńscy drogowcy przypominają, że zakończył się okres wdrożeniowy, od 1 marca zegary do zezwoleń upoważniających kierowców do wjazdu i postoju w Strefie Zamieszkania są obowiązkowe. Brak zegara za przednią szybą będzie traktowany jako brak ważnego zezwolenia.

 

Miejski Zarząd Dróg wydaje zezwolenia na wjazd i krótkotrwały postój poza miejscami wyznaczonymi w Strefie Zamieszkania. Dokument ten nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym ani z opłat za parkowanie. Na ogół zezwolenia upoważniają do postoju 30 minutowego.

Najczęściej korzystają z nich dostawcy, restauratorzy, kurierzy i handlowcy, którzy prowadza działalność na starówce. Zdarza się, że czas zawarty na zezwoleniu nie jest przez posiadacza zezwolenia przestrzegany. Dlatego w lutym tego roku drogowcy wprowadzili obowiązek posiadania tekturowego zegara, który powinien być wyłożony wraz z zezwoleniem za przednią szybą. Zegary są jasną i czytelną informacją, co do godziny wjazdu na starówkę.

Luty był traktowany jako czas przejściowy. Od jutra (1.03) brak zegara za szybą będzie traktowany jako brak ważnego zezwolenia.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.