contentmap_plugin

niepelnosprawniOd grudnia 2015 roku Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi kontrolę organizacji ruchu drogowego w Krakowie. Kontrola ta dotyczy zgodności zaproponowanych rozwiązań z przepisami prawa.

 

26 lutego 2018 r. wojewoda skierował do ZIKiT-u pismo wskazujące normy, które w ocenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały w pełni uwzględnione.

Czego dotyczą zastrzeżenia?

1. Strefa płatnego parkowania P2 na Kazimierzu w projekcie organizacji ruchu składa się m.in. z określonej prawidłowo liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Tymczasem podczas wizji lokalnej pracownik Wydziału Infrastruktury nie stwierdził żadnego prawidłowo wyznaczonego miejsca parkingowego dla tych osób. Nieprawidłowe są też oznakowania, które można zobaczyć w tej strefie płatnego parkowania. Produkt z jednej strony nie jest zatem jeszcze gotowy, z drugiej ma wady. Mimo to są za niego pobierane opłaty.

2. Na Kazimierzu, na drodze publicznej, wprowadzona została tzw. strefa ograniczonego ruchu – samo w sobie nie stanowi to naruszenia przepisów. Wątpliwości budzą jednak wyznaczone wyjątki, zwłaszcza te, które umożliwiają dostęp do drogi publicznej po wykupieniu abonamentu. I nie jest też tak, że drogi publiczne są budowane i utrzymywane na wyłączność jednej grupy użytkowników, np. mieszkańców. Ponadto abonament winien uprawniać do tańszego parkowania, a nie do korzystania z drogi publicznej.

3. Podobnie nie istnieje przepis, który zarządcy drogi publicznej dawałby uprawnienie do decydowania, kto z tej drogi publicznej może korzystać, a kto nie. Dlatego też wątpliwości może budzić podanie jako wyjątku od zakazu ruchu tabliczki „nie dotyczy z zezwoleniem zarządcy drogi”.

4. Wyjątkiem od ograniczeń mają być też „służby specjalne”. W tym katalogu ma się mieścić: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nasuwa się pytanie: co z Policją i Strażą Miejską?...

5. Szereg wątpliwości wojewody budzą również kombinacje znaków drogowych, które zostały zastosowane na Kazimierzu, np. połączenie czterech znaków, na których od każdego zastosowano wyjątek w postaci tabliczki. Czy aby na pewno takie wielopoziomowe oznakowanie jest czytelne i gwarantuje płynność ruchu kierujących pojazdu?

Opinię zawierającą te zastrzeżenia Urząd Wojewódzki przekazał do ZIKiT-u.

Ocena projektu organizacji ruchu MUW

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Komentarze  
jotka
0 #1 jotka 2018-03-07 07:05
Kazimierz wyburzyć i zbudować dobrze oznakowany parking.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.