contentmap_plugin

znak 50W trybie awaryjnym, czyli niewymagającym zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem, zmieniona została dopuszczalna prędkość w rejonie przejścia dla pieszych na DW 910 w Będzinie na wysokości osiedla Koszelew.

 

Na samym przejściu obowiązywała dotychczas dopuszczalna prędkość 50 km/h, a za nim, w kierunku Dąbrowy Górniczej ustawiony był znak z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, czyli w istocie podwyższający dopuszczalną prędkość. Obecnie cały odcinek DW 910 na terenie Będzina objęty jest ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Podobnie na terenie Dąbrowy Górniczej (tu zarządcą DW 910 jest prezydent miasta) obowiązuje takie ograniczenie.

Po niedawnym, tragicznym wypadku, w wyniku którego zginął dziesięcioletni chłopiec, inspektorzy ZDW w Katowicach dokonali pomiarów prędkości. Badanie wykazało, że kierowcy nagminnie łamią przepisy. Od strony Dąbrowy Górniczej pojazdy poruszają się przeciętnie z prędkością ok. 77-80 km/h, zaś od strony Będzina ok. 90 do 105 km/h.

O zmianie oznakowania poinformowana została policja i organ zarządzający ruchem. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że po wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu wielu kierowców zostało ukaranych mandatami, a dwóch straciło prawo jazdy jadąc ponad 100 km/h tym samym przekraczając dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.