edroga993Wydzielony odcinek pasa dla autobusów to 400 metrów w każdą ze stron, od zjazdu do centrum handlowego aż do węzła rozjazdowego z al. Armii Krajowej. Buspas będzie przylegał do torowiska (w obu kierunkach), nie obejmuje skrętów.

 

Na ul. Krakowskiej odnotowywano opóźnienia w kursowaniu autobusów, skumulowane w rejonie węzła z ul. Armii Krajowej. W tym rejonie kursują 2 linie tramwajowe (częstotliwość w szczycie co 6 min.), linia autobusowa 114, która ma zwiększyć częstotliwość kursowania oraz autobusy Siechnickich Linii Autobusowych (2 linie), z których również mogą korzystać mieszkańcy Wrocławia.

Mieszkańcy spoza Wrocławia, wjeżdżający z tamtego kierunku do miasta, mają obok komunikacji autobusowej do dyspozycji połączenia kolejowe (pociągi Kolei Dolnośląskich trasę Oława-Wrocław pokonują w 20-25 minut).

Do dyspozycji kierowców przygotowane zostały parkingi Park and Ride (Opolska/Karwińska, Opolska/Głubczycka). Kierowcy mogą zostawić pojazd na parkingu i przesiąść się do autobusu i lub tramwaju, który bez przeszkód, szybciej niż pozostali uczestnicy ruchu będzie mógł przejechać tę trasę. Wprowadzenie buspasa w ciągu ul. Traugutta finalnie poprawiło kursowanie komunikacji zbiorowej pozostając niemal bez wpływu na komunikację samochodową.

Tworzenie wydzielonych torowisk i buspasów stanowi element wrocławskiej polityki mobilności. Celem wydzielania buspasów jest przede wszystkim stworzenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Tylko punktualna komunikacja zbiorowa może stanowić atrakcyjną alternatywę dla samochodu.

Zgodnie z wynikami Kompleksowych Badań Ruchu każdego dnia do Wrocławia wjeżdża ok 250 tysięcy samochodów. Tendencja jest wzrostowa dlatego tak ważne jest wprowadzania alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.